Neuvoston kokoukset 2016

Neuvoston kokoukset 2016

Neuvosto kokoontuu kevätkaudella kuusi kertaa. Kokouspäivämäärät ovat 27.1., 17.2., 9.3., 13.4., 18.5. ja 21.6.

Neuvoston päätökset julkaistaan kokouksen jälkeisenä päivänä. Kokousten välillä neuvoston puheenjohtaja voi tehdä itsenäisiä päätöksiä kanteluista, joilla ei ole neuvoston linjausten kannalta periaatteellista merkitystä ja joiden ratkaisu on selkeästi vapauttava.