Mustread hyväksyttiin JSN:n sääntelyn piiriin

Mustread hyväksyttiin JSN:n sääntelyn piiriin

Yhteiskunnallinen digimedia MustRead hyväksyttiin Julkisen sanan neuvoston jäseneksi JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokouksessa 24.11.2017. Yhdistys totesi, että Mustread on sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita ja täyttää JSN:n jäsenkriteerit.

Useimmat suomalaiset tiedotusvälineet kuuluvat Julkisen sanan neuvoston sääntelyyn piiriin sitä kautta, että ne kuuluvat JSN:n jäsenjärjestöihin, joita ovat muun muassa Sanomalehtien Liitto, Aikakausmedia ja Radiomedia. Järjestöihin kuulumattomat tiedotusvälineet voivat hakea JSN:n erillisjäsenyyttä Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistykseltä. Tiedotusvälineen on tällöin täytettävä seuraavat jäsenkriteerit:

1) Media sitoutuu noudattamaan Journalistin ohjeita ja JSN:n perussopimusta.
2) Medialla on oltava päätoimittaja tai vastaava toimittaja.
3) Media on osoittanut hyvää journalistista tapaa. Sitoutuminen Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin ja Journalistin ohjeisiin on suotavaa kertoa myös yleisölle.
4) Lukijalle, kuulijalle tai katsojalle ei saa jäädä epäselväksi, mikä mediassa on journalistista aineistoa ja mikä ilmoitus- ja mainosaineistoa.
5) Mediasta on helposti löydettävä tiedot julkaisijasta, vastaavasta toimittajasta ja muusta toimituksesta sekä tiedot yhteydenottoa varten.

Jäsenyyttä voi hakea kannatusyhdistyksen kevätkokoukselta tai syyskokoukselta, jotka pidetään yleensä toukokuussa ja marraskuussa.

Kirjoittaja