Media ottaa lisää vastuuta virheiden korjaamisesta

Media ottaa lisää vastuuta virheiden korjaamisesta

Journalistin ohjeiden vaatimus virheiden korjaamisesta tiukkenee vuoden 2014 alusta. Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hyväksyi syyskokouksessaan 4.11.2013 tätä tarkoittavan muutoksen Journalistin ohjeisiin. Uusi muotoilu  edellyttää, että oikaisun huomioarvo on suhteutettava tehdyn virheen vakavuuteen.

Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Arto Nieminen

”Muutos on periaatteellisesti erittäin merkittävä. Tiedotusvälineet haluavat tällä tavoin osoittaa kantavansa vastuuta virheistään. Samalla ne tekevät selkeän eron sosiaaliseen mediaan”, toteaa JSN:n kannatusyhdistyksen
puheenjohtaja Arto Nieminen.

Neuvoston puheenjohtaja Risto Uimonen sanoo, että ohjekohdan uusi muotoilu poistaa yhden keskeisen kritiikin aiheen median toimintatapoja kohtaan. ”Isojen virheiden pienet korjaukset ovat syöneet yleisön luottamusta mediaa kohtaan”, Uimonen lisää.

Journalistin ohjeiden kohta 20 kuuluu nykyisin seuraavasti:

”Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.”

Vuoden 2014 alusta kohta 20 on seuraavanlainen:

Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että
julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Uusi muotoilu, ”olennainen asiavirhe”, korostaa sitä, että kyse on nimenomaan asiavirheestä eikä esimerkiksi mielipide-eroavuuksista. Jos ”moka” on iso, yhden palstan oikaisu ei riitä. Silloin on tehtävä kokonaan uusi juttu. Vaikka tuota periaatetta ei ole nykyisissä ohjeissa, neuvosto on noudattanut sitä päätöksissään toteamalla joskus, että virhe oli niin iso, ettei tehty pieni korjaus ole ollut riittävä.


Kuva: Risto Uimonen

Kirjoittaja