Laura Juntunen valittu JSN:n uudeksi valmistelevaksi sihteeriksi

Laura Juntunen valittu JSN:n uudeksi valmistelevaksi sihteeriksi

Julkisen sanan neuvoston valmistelevaksi sihteeriksi on valittu valtiotieteiden maisteri Laura Juntunen, 42.

Juntunen on journalismin etiikkaan erikoistunut tutkija, joka on työskennellyt Helsingin yliopistossa. Hän viimeistelee parhaillaan aihetta käsittelevää väitöskirjaa. Juntunen on perehtynyt tutkimustyössään myös journalismin itsesääntelyyn ja opettanut viestintäpolitiikkaa ja viestinnän sääntelyä muun muassa Helsingin avoimessa yliopistossa.

”Julkisen sanan neuvosto on tärkeä instituutio. On hienoa päästä tarkastelemaan hieman toiselta kantilta niitä ammattieettisiä kysymyksiä, joista olen ollut tutkijanakin kiinnostunut”, Juntunen sanoo.

Ennen akateemista uraansa Juntunen on työskennellyt toimittajana muun muassa STT:ssä sekä maakunta- ja asiakaslehdissä.

Juntunen aloitti tehtävänsä JSN:ssä toukokuun alussa.

JSN:n toimistolla työskentelee kolme valmistelevaa sihteeriä, joiden tehtävänä on käsitellä kanteluja ja valmistella niistä päätösesityksiä neuvoston kokouksiin.

Valmistelevan sihteerin tehtävään tuli 39 hakemusta.

Kirjoittaja