Komissio torjuu suosituksen

Komissio torjuu suosituksen

Euroopan unionin komissio ei lämmennyt ehdotukselle yhteisistä eettisistä ohjeista EU-maiden journalisteille ja julkisen sanan neuvostoille. Se ei myöskään lähde ajamaan voimalla julkisen sanan neuvostojen perustamista maihin, joissa sellaisia ei vielä ole tai joissa niiden toimintaedellytykset ovat huonot.

Tämän tiedon kertoi Euroopan julkisen sanan neuvostojen vuosikokoukselle Tel Avivissa 11. syyskuuta komission edustaja, espanjalainen Lorena Boix-Alonso. Hänen mukaansa komissiolle tehdyn suosituksen numero neljä vastustus EU-maissa on niin voimakasta, ettei komissio ei pidä mahdollisena viedä sitä eteenpäin. Suosituksen laati Latvian entisen presidentin Vaira Vike-Freibergan johtama korkean tason työryhmä.

Työryhmän oli asettanut EU:n komission varapuheenjohtaja, hollantilainen Neelie Kroes. Ryhmä suositteli, että komissiolle annettaisiin valtuudet valvoa kansallisten julkaisen sanan neuvostojen toimintaa ja erityisesti sitä, noudattavatko ne yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Vike-Freibergan ryhmän suositus sai aikaan vastalauseiden myrskyn monissa EU-maiden sanomalehtijärjestöissä. Jotkut julkisen sanan neuvostot ovat niin ikään vastustaneet ajatusta yhteisistä journalistin ohjeista EU-maille. Suomen JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen lähetti myös vastustavan kommentin komissiolle. Uimosen mukaan median tilanne ja toimintaedellytykset EU-maissa eroavat niin paljon toisistaan, että yhteiset itsesääntelyohjeet ja komission valvonta olisivat karhunpalvelus Suomelle ja eräille muille sananvapauden mallimaille, joissa vapaaehtoisuuteen pohjautuva itsesääntely toimii hyvin.

Korkean tason työryhmä esitti viime tammikuussa julkaisemassaan mietinnössä julkisen sanan neuvostoille erittäin laajoja valtaoikeuksia. Niihin kuuluu muun muassa sakotusoikeus sekä oikeus määrätä tiedotusvälineet esittämään anteeksipyyntöjä. Neuvostoille pitäisi ryhmän mielestä antaa myös valtuudet ottaa toimittajan status pois journalisteilta, jotka eivät piittaa eettisistä ohjeista.

Korkean tason työryhmä mietintö sisälsi kaikkiaan 30 kohtaa. Ryhmän päätarkoitus oli miettiä, miten eurooppalaista demokratiaa voidaan vahvistaa vapaan ja moniarvoisen median avulla.

Osastonjohtaja Lorena Boix-Alonso kertoi komission kannasta Euroopan julkisen sanan neuvostojen vuosikokouksessa Tel Avivissa.


Kuva: Risto Uimonen

 

Kirjoittaja