Kolme vapauttavaa ja seitsemän langettavaa

Kolme vapauttavaa ja seitsemän langettavaa

Julkisen sanan neuvosto ratkaisi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 27.1. kymmenen kantelua. Neuvosto päätyi seitsemässä tapauksessa langettavaan ja kolmessa tapauksessa vapauttavaan päätökseen. Vapauttavien ja langettavien välinen suhde ei ole niin paha miltä näyttää. Pohjalla on neljä puheenjohtajan itsenäisesti tekemään vapauttavaa ratkaisua, jotka eivät vielä valitusajan ollessa kesken ole julkisia.  

Langettavan päätöksen saivat Ilta-Sanomat, Helsingin Uutiset, Aamulehti, Kouvolan Sanomat, Sisä-Suomen Lehti, Itä-Savo ja MTV. Ilta-Sanomat ja Itä-Savo eivät olleet vetäneet riittävän selvää rajaa mainoksen ja jutun väliin. Helsingin Uutiset ei korjannut olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Aamulehti ja MTV eivät jutuissaan kertoneet lainaamaansa lähdettä. Kouvolan Sanomat rikkoi haastattelun ja avoimen tiedonhankinnan pelisääntöjä sekä yksityisyyden suojaa. Sisä-Suomen Lehti kertoi kunnallisvalittajan uskonnollisen taustan asiaankuulumattomasti.  

Neuvosto katsoi, että Yle Keski-Suomi ei syyllistynyt piilomainontaan kertoessaan verkkosivuilla uuden mini-Ikean avajaisista Jyväskylässä. Päätös syntyi äänin 8–4. Vartti Etelä-Karjala sai tulkita satiiriksi tarkoitetun Facebook-kirjoituksen tositarkoituksella tehdyksi, kun se myöhemmin julkaisi erittäin kielteiseen julkisuuteen joutuneen kantelijan oman kannanoton. Sisä-Suomen Lehti ei rikkonut Journalistin ohjeita julkaistessaan kaavavalituksen tehneen yrittäjän ja hänen yrityksensä nimen.  

Varsinaisten kanteluasioiden lisäksi JSN käsitteli muutoksenhakupyynnön, joka oli tehty puheenjohtaja Risto Uimosen viime joulukuussa tekemästä vapauttavasta puheenjohtajapäätöksestä. Uimonen ratkaisi yhdellä päätöksellä kolme kantelua, jotka oli tehty Helsingin Sanomissa julkaistusta kolumnista. JSN hylkäsi muutoksenhakupyynnön, joten Uimosen tekemä päätös jää voimaan.  

Huotari, Kivioja ja Järvinen  varapuheenjohtajiksi  

JSN valitsi uudet varapuheenjohtajat kuluvalle vuodelle. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin toimituspäällikkö Jyrki Huotari MTV:stä. Hän oli viime vuonna toinen varapuheenjohtaja. Tälle paikalle neuvosto valitsi nyt vapaan toimittajan ja yrittäjän Pasi Kiviojan. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin yleisöä edustava Supersonin luova johtaja Anssi Järvinen.

  

 

 

Kirjoittaja