Kantelumäärä pysyi ennätyslukemissa 2012

Kantelumäärä pysyi ennätyslukemissa 2012

Neuvostolle tehtiin viime vuonna 327 kantelua, joista neuvoston puheenjohtaja hyväksyi neuvoston käsittelyyn 110 kappaletta. Kun kantelu karsittiin, kantelija sai yksilöidyn selvityksen karsinnan perusteista. Sama selvitys meni myös kantelun kohteena olleen välineen päätoimittajalle.
 
Edellä mainittujen kanteluiden lisäksi neuvostolle lähetettiin 18 kantelua, jotka eivät kohdistuneet journalistiseen sisältöön tai neuvoston toimivallan piiriin kuuluviin tiedotusvälineisiin. Tällaiset kantelut esikarsittiin sihteerityönä.

Neuvosto kokoontui 10 kertaa ja teki 85 päätöstä. Lukuun sisältyvät neuvoston puheenjohtajan tekemät 8 itsenäistä vapauttavaa päätöstä.  Langettavia päätöksiä tehtiin 22 kappaletta eli 26 prosenttia kaikista päätöksistä.

Käsittelyaika jatkoi viime vuonna kanteluruuhkan vuoksi kasvuaan. Keskimääräinen aika, joka kului kantelun saapumista neuvoston päätöksen tekemiseen, oli 199 vuorokautta.
 
Vuonna 2011 neuvostolle lähetettiin 324 kantelua, joista puheenjohtaja teki käsittelyynotto- tai karsintapäätöksen, sekä 34 esikarsittua kantelua. Päätöksiä tehtiin yhteensä 72, joista 20 kappaletta eli 28 prosenttia oli langettavia. Käsittelyaika vuonna 2011 oli 144 vuorokautta.

Lisätietoja neuvoston toimistosta p. (09) 135 7494

Kirjoittaja