Julkisen sanan neuvoston vuosikertomus 2020

Julkisen sanan neuvoston vuosikertomus 2020

JSN:n vuosikertomus viime vuodelta on julkaistu. JSN:n vuosikirjaan on koottu tiedot mm. neuvostolle saapuneiden kanteluiden määrästä, kanteluiden käsittelyajasta ja käsittelyyn otettujen kanteluiden langetusprosentista.

Omana lukunaan ovat neuvoston tekemät Journalistin ohjeita linjaavat päätökset ja tarkennukset aiempiin tulkintoihin.

Vuosikirjasta löytyvät myös tiedot neuvoston jäsenistä. JSN:n vuosikirjan liitteenä on JSN:N kannatusyhdistyksen vuosikertomus.

Kirjoittaja