Julkisen sanan neuvoston teki kolme langettavaa ja kolme vapauttavaa päätöstä

Julkisen sanan neuvoston teki kolme langettavaa ja kolme vapauttavaa päätöstä

Julkisen sana neuvosto teki 18.10.2017 pitämässään kokouksessa kolme vapauttavaa ja kolme langettavaa ratkaisua. Langettavat ratkaisut koskivat totuudenmukaista tiedonvälitystä ja lähdekritiikkiä, samanaikaisen kuulemisen laiminlyömistä sekä olennaista asiavirhettä.

Kaksplus sai langettavan päätöksen julkaistuaan Facebook-tilillään kritiikittömiä ja tarkistamattomia väitteitä rokottamisesta. Julkisen sanan neuvosto totesi, että tiedotusvälineiden omilla sosiaalisen median tileillään omissa nimissään julkaisema sisältö on toimituksellista aineistoa, jonka on kaikilta osin noudatettava Journalistin ohjeita. Tiedotusvälineiden julkaisemat blogit ovat luonteeltaan mielipidekirjoituksia, mutta niidenkin tiedot on tarkistettava ja niissä on pyrittävä lähdekriittisyyteen ja totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Satakunnan Kansa sai langettavan päätöksen juttusarjasta, jossa lääkärin kerrottiin määränneen holtittomasti päihdekäyttöön soveltuvia lääkkeitä. Neuvosto totesi ratkaisussaan, että koko juttusarja perustui yhden tunnistettavan henkilön toiminnan voimakkaaseen kritisoimiseen eikä häntä siitä huolimatta pyritty uskottavasti tavoittelemaan. Lääkäri sai julkaista oman kannanoton juttusarjan päättymisen jälkeen, mutta huomioiden asian käsittelyn poikkeuksellisen laajuuden, neuvosto piti sitä riittämättömänä korjaamaan samanaikaisen kuulemisen laiminlyöntiä.

Iltalehti sai langettavan ratkaisun julkaistuaan verkkosivuillaan uutisen, jonka mukaan krokotiilit olisivat syöneet afrikkalaisen pastorin hänen yritettyä kävellä veden päällä. Neuvosto totesi ratkaisussaan, että kyseessä oli epäluotettavista lähteistä peräisin oleva sepitteellinen tarina, jota lehti ei ollut korjannut Journalistin ohjeiden mukaisesti.

Kolme vapauttavaa samanaikaisesta kuulemisesta

Suomen Kuvalehti sai vapauttavan päätöksen niin kutsutun Malmin naisen asianajajan päihteidenkäyttöä käsittelevästä jutusta. Kyseessä oli jatkojuttu, jossa kommentoitiin lehden kaksi päivää aiemmin julkaisemaa samaa aihetta käsittelevää juttua. Neuvoston mukaan asianajajaa ei ollut välttämätöntä kuulla kantelun kohteena olevassa jutussa, koska häntä oli haastateltu aiemmin julkaistussa jutussa. Neuvosto myös katsoi, ettei jutulla yritetty vaikuttaa keskeneräiseen oikeudenkäyntiin ja että haastateltavien lausumia käytettiin jutussa totuudenmukaisesti.

Savon Sanomat sai kaksi vapauttavaa ratkaisua. Lehti oli molemmissa tapauksissa kertonut tarpeettoman yksityiskohtaisia tietoja kantelijoista. Neuvoston mukaan julkisuus ei ollut kummassakaan tapauksessa niin kielteistä, että lehdellä olisi ollut velvollisuus kuulla kantelijoita samanaikaisesti.

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.

Lisätiedot
JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström. puh. 050 5410 479.