Julkisen sanan neuvosto laatii kannanoton sananvapauden suhteesta lakien noudattamiseen

Julkisen sanan neuvosto laatii kannanoton sananvapauden suhteesta lakien noudattamiseen

Julkisen sanan neuvoston tiedote 25.1.2018

Julkisen sanan neuvosto JSN päätti kokouksessaan 24.1.2018, että se alkaa laatia kannanottoa, jossa selvennetään yleisellä tasolla kysymystä siitä, voiko journalisti missään tilanteessa rikkoa lakia sananvapauden nimissä. Kannanotossa otetaan yleisellä tasolla kantaa myös siihen, voiko journalisti julkaista tietoja salaisiksi määritellyistä asiakirjoista.

Neuvosto käsittelee kysymystä laajasti ja huomioi myös historiallista ja kansainvälistä näkökulmaa. Kannanottoa varten pyydetään lausuntoja alan asiantuntijoilta.

Neuvosto sai näitä kysymyksiä koskevan kannanottopyynnön sen seurauksena, että Helsingin Sanomat julkaisi 16.12.2017 puolustusvoimien viestikoekeskusta käsittelevän jutun, jossa käytettiin salaisiksi leimatuista asiakirjoista saatuja tietoja. Neuvosto ei kuitenkaan käsittele kyseistä artikkelia kannanotossaan, vaan ottaa kysymyksiin kantaa ainoastaan yleisellä tasolla.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Lisätietoja JSN:stä: www.jsn.fi

Kirjoittaja