Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja varaedustajaa kaudelle 2022-24

Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja varaedustajaa kaudelle 2022-24

Hakuaika on päättynyt: Tule vaikuttajaksi Julkisen sanan neuvostoon

Jos olet rohkea, valpas, medialukutaitoinen ja halukas edustamaan suomalaista yleisöä journalismin etiikan valvonnassa, sinulle on tarjolla tehtävä yleisön edustajana Julkisen sanan neuvostossa.

JSN valvoo

Journalismi ja media ovat jatkuvassa muutoksessa koko maailmassa. Julkisen sanan neuvosto elää mukana muutoksessa ja vastaa yleisön esiin nostamiin kysymyksiin journalismin vastuullisuudesta ja puolustaa sananvapautta. 53 vuotta sitten perustettu JSN on yksi Euroopan vanhimmista ja arvostetuimmista medianeuvostoista. Ikä ei kuitenkaan kangista! Olemme notkeasti ajan hermolla ja median muutoksen mukana kehittyvä itsenäinen toimija.

JSN on tiimi

Julkisen sanan neuvosto on 14 eritaustaisen henkilön tiimi, johon jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvoston nykyinen puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ovat media-ammattilaisia. Yleisöä edustaa viisi jäsentä. Yksi neuvoston kolmesta varapuheenjohtajasta on aina yleisön edustaja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tämän vuoden lopussa päätyy yleisöä edustaneen Heli Parikan ja hänen varaedustajansa Nitin Soodin kausi. Haemme nyt uusia jäseniä heidän tilalleen.

JSN arvostaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta. Toivomme hakijoiksi eritaustaisia henkilöitä, kuten eri-ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri puolilla Suomea asuvia, erilaisen koulutustaustan omaavia ja eri kieli-, kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia henkilöitä.

JSN:n jäsen on vaikuttaja

Neuvoston päätöksenteko pohjautuu avoimeen keskusteluun. Yleisön edustajilta toivomme rohkeutta tuoda julki omia näkemyksiään ja havaintojaan. Rakentava kritiikki ja haastaminen kunnioittavassa ilmapiirissä on aina tervetullutta. Kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja maailmankatsomuksemme. Emme kaipaa sinulta muuta kuin mielenkiintoa ja intoa alaa kohtaan sekä kykyä ilmaista ja perustella oma mielipiteesi Journalistin ohjeiden pohjalta.

JSN:n jäsenyys on arvostettu tehtävä, jossa pääset vaikuttamaan journalismin etiikkaan ja sananvapauteen sekä tutustut suomalaisen median tekijöihin.

JSN kokoontuu kymmenen kertaa vuodessa. Jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja korvataan matkakulut.

HUOM! Hakuaika on päättynyt, linkki hakulomakkeeseen on poistettu. Tehtävään haetaan lomakkeella, johon voit liittää tiiviin CV:si. Haku päättyy perjantaina 1.10. 2021, jonka jälkeen neuvoston puheenjohtajisto haastattelee tehtävään sopivia ehdokkaita. Jäsenet valitaan JSN:n kokouksessa 3.11. tai viimeistään 8.12.2021. Lisätietoja antavat puheenjohtaja Eero Hyvönen ([email protected]) ja valmistelija Nenne Hallman (p. 050 5943 540.)

Tutustu Julkisen sanan neuvostoa ylläpitävän kannatusyhdistyksen perussopimukseen ja itsesääntelyn piiriin kuuluviin tiedotusvälineisiin. Tiedot löydät nettisivultamme. Täältä löydät JSN:n ratkaisuja aiempiin kanteluihin.

Kirjoittaja