JSN:n perussopimus on uudistunut

JSN:n perussopimus on uudistunut

Julkisen sanan neuvoston (JSN) kannatusyhdistys on tänään 15.9.2020 yksimielisesti hyväksynyt JSN:n perussopimuksen muutokset, joiden pääasiallisina tavoitteina on lisätä kanteluprosessien selkeyttä ja avoimuutta yleisölle, tasapainottaa puheenjohtajan ja neuvoston vastuualueita sekä lisätä neuvoston jäsenten tiedonsaantimahdollisuuksia.

Päivitetty perussopimus velvoittaa tiedotusvälineitä myös lisäämään langettavan päätöksen saaneen jutun yhteyteen verkossa aina myös tiedon langettavasta päätöksestä. Tähän saakka menettelystä on ollut voimassa JSN:n puheenjohtajan julkaisema ohjeistus, mutta alalla vaihtelevan käytännön vuoksi ohjeen velvoittavuutta ja painoarvoa haluttiin lisätä kirjaamalla se JSN:n perussopimukseen.

Uudessa perussopimuksessa linjataan myös JSN:n puheenjohtajan valintamenettely sekä toimikausien pituus. JSN:n puheenjohtaja valitaan jatkossakin avoimella haulla ja puheenjohtajan toimikausi pidennetään neljästä viiteen vuoteen. Sama henkilö voidaan valita puheenjohtajaksi enintään kahdeksi perättäiseksi kaudeksi.

Perussopimus vahvistaa myös integriteettiä ja riippumattomuutta JSN:n kannatusyhdistyksen hallituksen ja neuvoston välillä uudella määräyksellä, joka estää saman henkilön toimimisen samanaikaisesti molempien jäsenenä.

Sopimukseen lisättiin myös määräys niitä tilanteita varten, joissa neuvosto voisi jääviyskysymysten vuoksi tulla toimintakyvyttömäksi. Esimerkiksi, jos kantelu koskisi Julkisen sanan neuvostoa tai sen enemmistöä, kannatusyhdistys voisi nimetä yksittäistä kantelua käsittelemään tilapäisiä jäseniä, tarvittaessa myös tilapäisen puheenjohtajan.

Aiemmin perussopimuksen henkeen on kuulunut, että sen päätökset kannatusyhdistyksessä on tehtävä yksimielisesti. Uuden perussopimuksen myötä sopimusta rikkoneen tai jäsenmaksun laiminlyöneen yhteisön erottamispäätös voidaan kuitenkin tehdä enemmistöpäätöksellä.

Julkisen sanan neuvoston perussopimus on media-alan liittojen ja tiedotusvälineiden yksimielisesti hyväksymä sopimus, johon sitoutuneet toimijat noudattavat sen periaatteita ja myötävaikuttavat siihen, että niiden jäsenet ja niille töitä tekevät noudattavat Journalistin ohjeita ja toimivat sopimuksen tarkoittamalla tavalla.

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen syyskokouksessaan 2019 nimittämän nelihenkisen perussopimustyöryhmän jäseninä toimivat Hanne Aho (Suomen Journalistiliitto), puheenjohtajana Arto Henriksson (Sanomalehtien Liitto/paikallislehdet), sihteerinä Mikko Hoikka (Aikakausmedia) sekä Timo Huovinen (Yle). Edellisen kerran perussopimusta päivitettiin 19.5.2015.

(Linkki päivitettyyn perussopimukseen JSN:n verkkosivuilla.)

Lisätietoja:

Jusanekin JSN-perussopimustyöryhmän puheenjohtaja Arto Henriksson p. 0400 600608
Jusanekin hallituksen puheenjohtaja Jukka Holmberg p. 040 7351690

Kirjoittaja