JSN:n päätökset ovat sitovia

JSN:n päätökset ovat sitovia

Julkisen sanan neuvoston Kauniille Glorialle antama langettava päätös on herättänyt kiinnostusta, ja sitä on heti kommentoitu vilkkaasti. Se on tervettä, elämmehän demokratiassa, jonka keskeisiin periaatteisiin kuuluu sananvapaus.

Yksi kriittinen näkökulma nousee kuitenkin hämmentävyydessä muiden yli. Sen takia on syytä muistuttaa yleisöä ja media-alaa suomalaisen itsesääntelyjärjestelmän yhdestä keskeisestä periaatteesta, jonka takia se on noteerattu korkealle kansainvälisissä vertailuissa.

JSN:n toimivallan piiriin kuuluvat tiedotusvälineet ovat sitoutuneet noudattamaan neuvoston päätöksiä ja linjauksia. Niistä ei voi sanoutua irti sillä perusteella, että jokin niistä tai jonkin päätöksen osa ei miellytä. Järjestelmä ei tunne mahdollisuutta poimia rusinoita pullasta.

JSN kävi erittäin pitkän ja perusteellisen keskustelun Kaunis Gloria -päätöksestä. Neuvoston 14 jäsenestä 13 päätyi tulkintaan, että kaikkia journalismin lajeja eli genrejä sitoo sama Journalistin ohjeiden tiukka piilomainontakohta kuin kaikki muitakin tiedotusvälineitä. Yksi jäsen olisi antanut Kauniille Glorialle langettavan päätöksen vain ilmoitus-merkintöjen puuttumisesta yhdeltä ilmoitussivulta.

JSN:n päätöksestä on vedetty pitkälle meneviä johtopäätöksiä koko life style -journalismiin. Ei kannata mennä asioiden edelle. Käsittelyssä oli vain yhden aikakauslehden kauneusliite, ei koko life style -journalismi. JSN ei halua vaikeuttaa ratkaisullaan liitteiden tekoa ja aiheuttaa vahinkoa mediayhtiöiden taloudelle.

Liitteitä voi ideoita ja tehdä sekä niihin voi myydä yhä ilmoitustilaa vapaasti, kunhan lukijoille tehdään selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen aineiston ero. Sen pitää olla niin selkeä, että yleisökin sen havaitsee. Toimituksen oma vakuuttelu ei riitä.

Neuvoston yleisöjäsenet ja media-alan edustajat yhtä lukuun ottamatta sekä päätöksen kokeneet valmistelijat ja puheenjohtaja olivat samaa mieltä siitä, että rajanveto oli jäänyt nyt epäselväksi.

Neuvosto totesi, että Journalistin ohjeet sopivat huonosti kauneusjournalismiin – ainakin silloin, jos kauneusliitteitä pitää saada tehdä Kauniin Glorian talvinumeron tavoin. Neuvosto voi joutua harkitsemaan sen takia, olisiko viisasta rajata vastaisuudessa kauneusliitteet kokonaan itsesääntelyjärjestelmän ulkopuolelle.

Itsesääntelyjärjestelmän uskottavuus on nimittäin niin tärkeä asia, ettei sitä voi vaarantaa missään oloissa. Jos JSN ei hoida valvontatehtäväänsä, joku muu tulee ja tekee sen.

18.4.2013

 

Kirjoittaja