JSN:n päätökset 29.9.2021

JSN:n päätökset 29.9.2021

JSN linjasi asiavirheen korjausta mielipiteellisessä journalismissa

Julkisen sanan neuvosto käsitteli kokouksessaan 29.9. seitsemän kantelua, joista neuvosto antoi kolme langettavaa ja neljä vapauttavaa päätöstä. Kahdessa tapauksessa oli kyse olennaisen asiavirheen korjaamatta jättämisestä mielipiteellisessä journalismissa. Neuvosto antoi asiasta langettavan päätöksen Hufvudstadsbladetille ja Savon Sanomille. Neuvosto totesi, että Savon Sanomien kommenttikirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina eikä lehti korjannut kirjoituksessa ollutta olennaista asiavirhettä pyynnöstä huolimatta. Myös Hufvudstadsbladet sai langettavan kolumnissa olleesta olennaisesta asiavirheestä. MTV sai langettavan piilomainonnasta.

Vapauttavan saivat Helsingin Sanomat haastateltavan oikeuksiin kohdistuneesta kantelusta ja Yle kantelusta, jossa epäiltiin sen lähdekritiikkiä. Kotiseudun Sanomat vapauttavassa neuvosto huomautti jutun rajatusta näkökulmasta, mutta jutussa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä. Iltalehti sai vapauttavan lainaamisesta.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 3.11.2021
Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.

Alla tiivistelmät 29.9.2021 tehdyistä päätöksistä.
Päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.jsn.fi.

Fällande beslut 7679/UL/21
I en kolumn i Hufvudstadsbladet fanns ett väsentligt fel som tidningen rättade först fem månader efter att begäran om rättelse gjorts och efter att man fått reda på att anmälan tagits upp för behandling av Opinionsnämnden för massmedier.

Vapauttava päätös 7704/UL/21
Jutussa siteerattiin viranhaltijan sähköpostiviestiä, joka oli vastaus toimittajan lähettämään tietopyyntöön. Kyse ei ollut haastattelusta. Toimittajalla oli perusteet pitää tietoa ja sen lähdettä julkisena ja julkaistavissa olevana. Tieto välittyi lukijalle sisällöltään oikeana. äänestyspäätös 7–2.

Langettava päätös 7713/UL/21
Lehden kommenttikirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei vaatimuksesta huolimatta korjannut. Kirjoituksessa esitettiin mielipiteitä tosiasioina. Kantelijat eivät olleet selvästi tunnistettavissa tekstin perusteella.

Vapauttava päätös 7730/YLE/21
Ylen tv-uutisessa kerrottiin tutkimuksesta, jossa selvitettiin metsien hakkuumäärien vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen. Tv-uutisessa ei kerrottu, että kyseessä oli tilaustutkimus. Tämä ei kuitenkaan ratkaisevasti heikentänyt lähdekritiikkiä. Myös ulkopuolinen asiantuntija kommentoi tutkimustuloksia.

Vapauttava päätös 7743/UL/21
Lehti kertoi verkkosivuillaan julkisuuden henkilöiden avioerohakemuksesta. Tapauksesta oli kerrottu toisessa tiedotusvälineessä noin kaksi tuntia aiemmin. Lehti mainitsi asiasta ensin kertoneen tiedotusvälineen leipätekstissä, mutta ei otsikossa. Tämä oli riittävää, sillä jutussa oli eri näkökulma ja se perustui myös lehden omaan tiedonhankintaan.

Vapauttava päätös 7747/PL/21
Kotiseudun Sanomat kertoi aluehallintoviraston päätöksestä, joka koski Kinnulan kunnan päättäjien ja viranhaltijoiden toimintaan kohdistuneita kanteluita. Vaikka jutun näkökulma oli rajattu, ei jutussa ollut olennaista asiavirhettä.

Langettava päätös 7757/MTV/21
Television keskusteluohjelmassa haastateltiin kirjantekijöitä, jotka olivat tunnettuja myös saman kanavan viihdetähtinä. Toimittaja kehotti lopuksi yleisöä ostamaan heidän kirjansa. Haastattelun kokonaisuudessa suora ostokehotus ylitti piilomainonnan kynnyksen ja oli omiaan heikentämään luottamusta tiedotusvälineiden uskottavuuteen. äänestyspäätös 9–1.

Kirjoittaja