JSN:n kannatusyhdistys hakee neuvostolle päätoimista puheenjohtajaa

JSN:n kannatusyhdistys hakee neuvostolle päätoimista puheenjohtajaa

neljän vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.1.2016 lähtien. Puheenjohtaja voidaan valita myös toiseksi nelivuotiskaudeksi. 

Puheenjohtaja johtaa itsenäisesti neljän viikon välein kokoontuvaa 14-jäsenistä neuvostoa, joka käsittelee kanteluja sekä tulkitsee Journalistin ohjeita ja hyvää journalistista tapaa. Hänen odotetaan osallistuvan aktiivisesti julkiseen keskusteluun journalistisesta etiikasta ja median itsesääntelystä. 

Puheenjohtaja seuraa median ja journalistisen etiikan kansainvälistä kehitystä sekä pitää huolen itsesääntelyjärjestelmän toimivuudesta yhdessä kannatusyhdistyksen hallituksen kanssa. 

Tehtävään valittava johtaa JSN:n toimistoa ja vastaa JSN:n taloudesta. Hän raportoi näissä asioissa kannatusyhdistykselle, jonka sihteeriys kuuluu hänen vastuulleen. 

Odotamme hakijoilta media-alan ja sen uusien kehitystrendien tuntemusta, perehtyneisyyttä journalistiseen etiikkaan ja sananvapauskysymyksiin, esiintymisvalmiuksia, kielitaitoa sekä käytännössä osoitettuja johtamis- ja yhteistyötaitoja. 

Hakemukset palkkatoiveineen ilman työtodistuksia lähetetään 4.9.2015 mennessä joko osoitteeseen [email protected] tai Arto Nieminen, Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistyksen hallitus, Eteläranta 10, 00130 Helsinki.
 

Lisätietoja työsuhteesta, toimenkuvasta ja hausta antaa kannatusyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja Arto Nieminen, puh. 0400 981 957. Työn sisällöstä saa tietoja JSN:n puheenjohtajalta Risto Uimoselta, jonka toinen toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa, puh. 040 552 0206. 

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvosto käsittelee myös toimittajan menettelyä tietojen hankinnassa. JSN ei ole tuomioistuin eikä se käytä julkista valtaa.

Kirjoittaja