JSN:lle 2 900 nimen adressi “Median lopetettava vääristely”

JSN:lle 2 900 nimen adressi “Median lopetettava vääristely”

 

 Risto Uimonen ja Israel-ystävätoimikunnan puheenjohtaja John Remes ja jäsenet Ethel Salutskij  ja Kalevi Perälä.

Israel-ystävyystioimikunta luovutti keskiviikkona J10.12.2014 Julkisen sanan neuvostolle adressin, jonka on allekirjoittanut 2 900 ihmistä. Siinä vaaditaan tiedotusvälineitä lopettamaan ”vääristelty Israelin vastainen uutisointi”.  Ystävyystoimikunnan huoli liittyy Gazan konfliktin kärjistymiseen viime kesänä.

Adressin mukaan tiedotusvälineeet eri puolilla maailmaa uutisoivat Israelin tapahtumista epätasapuolisesti. Adressissa kysytään, eivätkö Suomi ja suomalaiset voisi paremmin samaistua pienen kansan ongelmiin ja osoittaa myötätuntoa Israelin kansalle, joka joutuu taistelemaan moninkertaista vihollista vastaan. ”Uutiset eivät saa olla toimittajien omilla poliittisilla agendoilla väritettyjä”, adressissa todetaan.

Adressin vastaaanottanut puheenjohtaja Risto Uimonen totesi, että JSN pitää myös tärkeänä uutisoinnin luotettavuudesta, myös muiden konflitien yhteydessä. Uimosen mukaan JSN ei voi vaikuttaa ennalta siihen, miten media toimii. JSN voi käsitellä vain julkaistua aineistoa. Uimonen lisäsi, että jos toimituksiin haluaa vaikuttaa, niihin pitää olla yhteydessä suoraan.

Kirjoittaja