JSN täsmentää julkisuudessa olleita tietoja Terrafame-vyyhdin käsittelystä

JSN täsmentää julkisuudessa olleita tietoja Terrafame-vyyhdin käsittelystä

Julkisen sanan neuvosto haluaa täsmentää julkisuudessa esitettyjä tietoja niin sanotun Terrafame-vyyhdin käsittelystä neuvostossa.

Julkisuudessa on esitetty, että JSN ratkaisisi vyyhtiin liittyvät kantelut helmikuussa. Kyse on kuitenkin laajasta kokonaisuudesta, jota ei luultavasti voida ratkaista yhdessä kokouksessa. Neuvosto on jo aiemmin tiedottanut, että vasta ensimmäisiä päätöksiä voidaan odottaa aikaisintaan helmikuussa.

JSN haluaa täsmentää myös rooliaan

Esimerkiksi STT:n 26.1.2017 julkaiseman jutun mukaan Ylen hallitus on todennut, että ulkopuoliselle selvitykselle Ylessä ei ole tarvetta, koska hallitus katsoo riittäväksi, että JSN käsittelee sille tulleet kantelut.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Elina Grundström toteaa, että JSN voi ottaa kantaa ainoastaan Journalistin ohjeiden noudattamiseen ja siihen, onko sananvapautta rajoitettu. JSN ei tee eikä voi tehdä mitään muuta selvitystä Ylen toiminnasta.

– En halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö Ylessä tällainen ulkopuolinen selvitys teettää vai ei. Haluan kuitenkin korostaa, että Julkisen sanan neuvostolla ei ole toimivaltaa eikä resursseja esimerkiksi haastatella Ylen työntekijöitä siten, että sitä voitaisiin pitää kattavana ulkopuolisena selvityksenä.

Käsittelyssä neljä kantelua ja valmisteilla lausuma

JSN on ottanut käsittelyyn neljä eri aiheisiin liittyvää kantelua niin sanotussa Terrafame-vyyhdistä.

Näistä kolme kohdistuu Yleisradioon ja yksi Suomen Kuvalehteen. Lisäksi JSN valmistelee lausumaa, joka ottaa kantaa siihen, onko pääministeri Juha Sipilä rajoittanut Yleisradion tai sen toimittajien sananvapautta.