JSN otti käsittelyyn 16 bilevideokohuun liittyvää kantelua

JSN otti käsittelyyn 16 bilevideokohuun liittyvää kantelua

Julkisen sanan neuvosto (JSN) on vastaanottanut 27. syyskuuta mennessä yhteensä 28 kantelua, jotka liittyvät pääministeri Sanna Marinin niin sanottuun bilevideokohuun. Pääministeri itse ei ole kannellut asiasta.  

Neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen on päättänyt viedä kanteluista 16 neuvoston käsittelyyn. Neuvosto tarkastelee muun muassa verkkojuttujen muokkaamista, kielteiseen julkisuuteen joutuneiden kuulemista ja yksityisasunnossa kuvattujen videoiden julkaisua. Puheenjohtaja otti viimeksi mainitun asian käsittelyyn yksityiselämän suojan näkökulmasta asian periaatteellisen merkityksen vuoksi pyytämättä pääministerin tai muiden videokoosteissa näkyneiden henkilöiden suostumusta.

Käsittelyyn otetut kantelut kohdistuvat Ilta-Sanomiin, Iltalehteen, Helsingin Sanomiin, Yleen ja MTV:n uutisiin.
 
Kanteluja karsittiin muun muassa siksi, että JSN:llä ei ole toimivaltaa käsitellä kyseiseen tiedotusvälineeseen kohdistuvia kanteluja, koska tiedotusväline ei ole sitoutunut Journalistin ohjeiden ja JSN:n perussopimuksen noudattamiseen; siksi, että kantelu kohdistui yleisluontoisesti kaikkeen bilevideouutisointiin; tai siksi, että  jutusta ei löytynyt väitettyä olennaista asiavirhettä. Väitettä median puolueellisuudesta ei otettu käsittelyyn, sillä medialla on oikeus valita näkökulmansa

Neuvosto pyrkii käsittelemään pääministerin juhlinnan uutisointiin liittyvät kantelut marras- ja joulukuun kokouksissaan.
 
Lisätiedot: 
puheenjohtaja Eero Hyvönen, [email protected], puh. 040 5949363
valmistelija Susan Heikkinen, [email protected]
 
Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan. 

Tiedotetta on täydennetty 29.9. klo 10.20. Tekstiin on lisätty karsintaperusteluja ja nimetty tiedotusvälineet, joihin käsittelyyn otetut karsinnat kohdistuvat.

Kirjoittaja