JSN: Neljä vapauttavaa, kaksi langettavaa Vaikuttajamarkkinointi ja samanaikainen kuuleminen puhuttivat neuvostoa

JSN: Neljä vapauttavaa, kaksi langettavaa Vaikuttajamarkkinointi ja samanaikainen kuuleminen puhuttivat neuvostoa

Julkisen sanan neuvosto antoi kokouksessaan 25.8.2021 langettavat päätökset piilomainonnasta Helsingin Uutisille ja Kalevalle. Molemmissa tapauksissa oli kyseessä markkinoijana toimivan julkisuuden henkilön haastattelu, jossa haastateltava sai kertoa edustamastaan tuotteesta mainosmaisesti. Jutuista ei käynyt ilmi haastateltavien kaupallinen yhteys esiteltyihin tuotteisiin. JSN totesi, että molemmissa tapauksissa juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lähdekritiikin puute johti piilomainontaan.

JSN antoi kokouksessaan myös kaksi vapauttavaa päätöstä Helsingin Sanomille virheen korjaamista ja tosiasioiden ja mielipiteiden sekoittumista käsitelleistä kanteluista. Vapauttavan saivat myös Ylä-Kainuu ja Iltalehti kanteluista, jossa vedottiin erittäin kielteiseen julkisuuteen ja oikeuteen samanaikaisesta kuulemisesta. JSN totesi päätöksissään, että kummassakaan tapauksessa samanaikainen kuuleminen ei ollut välttämätöntä.

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 29.9.2021

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.

Alla tiivistelmät 25.8.2021 tehdyistä päätöksistä.

Päätökset on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.jsn.fi.

Vapauttava 7721/UL/21

Ylä-Kainuu

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin pisteliäästi paikallista kirkkoherraa. Samanaikaista kuulemista ei kuitenkaan tarvittu, sillä vallankäyttäjän on siedettävä kärkästäkin arvostelua. Kirkkoherran vakaumusta ei kyseenalaistettu tavalla, joka olisi loukannut hänen ihmisarvoaan.

Vapauttava 7706/YLE/21

Iltalehti

Näkökulmakirjoituksessa ei ollut välttämätöntä kuulla samanaikaisesti koirankouluttajaa, vaikka hän saattoikin olla lajipiireissä tunnistettavissa. Kritiikki ei kohdistunut henkilöön, vaan ennen kaikkea hänen edustamaansa koulukuntaan.

Langettava 7698/UL/21

Helsingin Uutiset

Lehti julkaisi autoiluaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Haastateltava esitteli omaa autoaan mainosmaisesti. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin. Haastateltava teki markkinointiyhteistyötä automerkin kanssa.

Langettava 7687/UL/21

Kaleva

Lehti julkaisi terveysaiheisen jutun julkisuuden henkilöstä. Lehti antoi haastateltavan esitellä mainosmaisesti luontaistuotetta. Juttuaihe oli journalistisesti perusteltu, mutta lehti laiminlöi lähdekritiikin, mikä johti piilomainontaan.

Vapauttava 7683/UL/21

Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomien jutut sivusivat kiistanalaisia ja politisoituneita tapauksia Intiassa. Lehden näkökulma oli rajattu, mutta jutuissa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Vapauttava 7678/UL/21

Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomien kolumnissa ei ollut olennaista asiavirhettä ja kolumnin otsikolle löytyi jutusta kate. Kolumnissa ei esitetty mielipiteitä tosiasioina.

Lisätietoja

JSN:n puheenjohtaja Eero Hyvönen, p. 040 594 9363

Neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 29.9.2021

Julkisen sanan neuvosto on tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Sen päätökset perustuvat Journalistin ohjeiden tulkintaan.

Kirjoittaja