JSN HAKEE YLEISÖN EDUSTAJAA

JSN HAKEE YLEISÖN EDUSTAJAA

Julkisen sanan neuvosto hakee yleisön edustajaa ja tälle henkilökohtaista varajäsentä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2012–31.12.2014. Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heidän odotetaan seuraavan aktiivisesti tiedotusvälineiden toimintaa.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä kymmenen kertaa vuodessa. Jäsenille korvataan kokousten matkakulut, ja heille maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2011 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.

Kun neuvosto haki viime vuonna yleisön edustajia, hakemuksia tuli runsaasti, noin 750 kappaletta. Neuvosto ottaa harkintansa mukaan huomioon myös vuosi sitten saapuneita hakemuksia.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse 15.11.2011 mennessä osoitteeseen nina.porra(at)jsn.fi. Lisätietoja saa neuvoston toimistosta numerosta 09-1357 494.

Kirjoittaja