JSN hakee valmistelevaa sihteeriä

JSN hakee valmistelevaa sihteeriä

Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys hakee itsenäiseen työskentelyyn pystyvää, yhteistyökykyistä, analyyttistä ja tarkkaa valmistelvaa sihteeriä JSN:n toimistoon Helsingin keskustassa 1.8. alkaen. Tehtävä tarjoaa mielenkiintoisen näköalapaikan median maailmaan.  

Neuvostolla on kaksi valmistelevaa sihteeriä. He vastaavat neuvostolle menevien kanteluiden päätösesitysten valmistelusta, kanteluiden käsittelystä ja neuvoston käytännön toiminnasta. Tehtävä edellyttää median monipuolista tuntemusta ja perehtyneisyyttä journalismin etiikkaan. Lisäksi se vaatii erinomaista suomen ja hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Juridiikan tuntemus katsotaan eduksi.

Neuvostossa noudatetaan soveltuvin osin lehdistön työehtosopimusta.  

Toimita vapaamuotoinen hakemus, palkkatoive, CV ja mielellään myös jokin tekstinäyte 31.3. mennessä osoitteeseen [email protected]  

Lisätietoja tehtävästä: JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström (050 5410 479)