JSN hakee kahta yleisön edustajaa kaudelle 2017–2019

JSN hakee kahta yleisön edustajaa kaudelle 2017–2019

JULKISEN SANAN NEUVOSTO hakee kahta yleisön edustajaa ja heille henkilökohtaisia varajäseniä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2017–31.12.2019.

Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heidän odotetaan kuitenkin olevan hyvin perillä tiedotusvälineiden toiminnasta ja seuraavan niitä aktiivisesti.

JSN käsittelee lehdistä, televisiosta ja radiosta tehtyjä kanteluita, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2016 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse 20.10.2016 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen(at)jsn.fi. Lisätietoja verkkosivuilta www.jsn.fi tai toimistosta, puhelin 09 1357 494.