Journalistin ohjeita toivotaan osaksi kouluopetusta

Journalistin ohjeita toivotaan osaksi kouluopetusta

Media-alan edustajat kävivät maanantaina 26.8. esittämässä  opetushallitukselle, että Journalistin ohjeet sekä itsesääntelyjärjestelmän  periaatteet ja arvot otettaisiin osaksi kouluopetusta. Vieraat perustelivat esitystään muun muassa tiedotusvälineiden keskeisellä yhteiskunnallisella  merkityksellä ja sillä, että jokainen voi ryhtyä nykyisin toimittajaksi  sosiaalisessa mediassa. Nuorten on hyvä oppia tuntemaan pienestä pitäen julkaisemiseen liittyvät eettiset vastuukysymykset ja oikeudet.

Opetushallituksen edustajat suhtautuivat esitykseen myönteisesti. He lupasivat miettiä ehdotusta ja sen toteutusta.

Isännät tekivät kuitenkin selväksi, ettei journalismin etiikkaa ole tarkoituksenmukaista määrätä Helsingistä pakolliseksi osaksi koulujen opetusohjelmaa eikä osaksi jotakin oppiainetta, esimerkiksi äidinkielen opetusta.

Sen sijaan on mahdollista, että yksittäiset koulut ja opettajat voivat ottaa journalistisen etiikan ja siihen sisältyvät, myös koululaisten arkielämää koskevat arvot esille opetuksessaan, esimerkiksi osana medialukutaidon
opetusta. Opetushallitus selvittää, millaista journalistiseen etiikkaan liittyvää aineistoa se voisi toimittaa opettajien käyttöön. Media-alan edustajat lupasivat olla mukana tekemässä tätä selvitystyötä.

Opetushallitusta edustivat tilaisuudessa opetussuunnitelmaprosessin johtaja, opetusneuvos Irmeli Halonen sekä mediakasvatuksen asiantuntijat Kristiina Kaihari, Pirjo Sinko ja Mikko Hartikainen. Media-alan delegaatioon kuuluivat johtaja Jukka Holmberg ja yhteyspäällikkö Jonna Tolonen Sanomalehtien liitosta, varapuheenjohtaja, toimittaja Maija-Leena Nissilä sekä asiamiehet Marianne Leskinen ja Juha Rekola Journalistiliitosta, koulutuspäällikkö Harri Palmolahti Ylestä sekä puheenjohtaja Risto Uimonen JSN:stä.

Opetusneuvos Irmeli Halinen johti puhetta. Pöydän vasemmalla puolen keskusteluun osallistuivat Harri Palmolahti, Jukka Holmberg, Jonna Tolonen, Pirjo Sinko, Maija-Leena Nissilä, Marianne Leskinen. Kuvassa oikealla istuvat Mikko Hartikainen, Kristiina Kaihari sekä Juha Rekola. 

 

Kirjoittaja