Journalistin ohjeet 2011: virhe korjattava verkossa

Journalistin ohjeet 2011: virhe korjattava verkossa

Julkisen sanan neuvosto ja Journalistin ohjeet uudistuvat. Vuoden 2011 alusta voimaan tulevat Journalistin ohjeet vaativat journalistilta nykyistä enemmän. Tämän vuoden aikana neuvostoon tulevat kantelut käsitellään nykyisten ohjeiden perusteella.

Uudet ohjeet löytyvät täältä.

Ohjeuudistus parantaa mm. haastateltavan oikeuksia ja asemaa – hänelle on aina kerrottava onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai tausta-aineistoksi. Myös yleisön asema paranee. Journalisti voi edelleen antaa lähteelleen suojan, mutta ”jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu” (Journalistin ohjeiden kohta 14).

Onnettomuuden uhreista sekä sairaus- ja kuolemantapauksista uutisoitaessa on vaadittu jo tähänkin saakka hienotunteisuutta. Nyt vaatimus ulotetaan myös tietojen hankintaan eli haastatteluihin ja kuvaamiseen. Tässä on nähtävissä Jokelan ja Kauhajoen vaikutusta.

Virheen korjauksen pitäisi uusien ohjeiden ansiosta tehostua. Virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla, vaikka se olisi tehty esimerkiksi kerran viikossa tai kuukaudessa ilmestyvässä lehdessä.

Kirjoittaja