Hyvä tulos tuuletuksesta

Hyvä tulos tuuletuksesta

Euroopan julkisen sanan neuvostojen vuosikokouksessa Brysselissä pohdittiin löysän yhteistyöverkostomme AIPCE:n tulevaisuutta 9.-10.10. 2014. Painetta siihen oli kasautunut useiden vuosien ajan siksi, että järjestö on paisunut ja sen työhön osallistuu myös Euroopan ulkopuolisia maita.

Olemme kokeneet vaikeaksi keskittyä järjestömme ydintoimintaan, Euroopan neuvostoille yhteisten itsesääntelyongelmien pohtimiseen parhaiden käytäntöjen avulla sekä tietojen vaihtoon siitä, mitä olemme vuoden aikana saaneet aikaan.

Teimme vilkkaan ja monipolvisen keskustelun jälkeen hyviä päätöksiä. Tärkein niistä koskee AIPCE:n asemaa. Se pysyy löysänä yhteistyöorganisaationa, eikä sille perusteta sihteeristöä eikä valita puheenjohtajistoa, joka puhuisi kaikkien Euroopan medianeuvostojen puolesta. Tämä oli yksi pelon aihe kokouksen alkaessa.

Suomi, Ruotsi ja Norja sekä eräät muut maat vastustivat pysyvää organisaatiota. Se riitti. Olimme peilanneet yhdessä pohjoismaiden kantoja Tukholman kokouksessa toukokuussa, ja linjamme piti.

Britannia on myös kuulunut muodollisen organisaation vastustajiin, mutta sen uuden itsesääntelyelimen IPSO:n edustajat istuivat hiljaa. Syynä on se, että PCC:n korvaajaksi perustettu IPSO on vasta aloittanut toimintansa. Uudella järjestöllä ei ollut vielä linjausta tässä asiassa.

AIPCE:n jäsenyydelle määriteltiin myös rajat. Järjestöön hyväksytään julkisen sanan neuvostoja maista, jotka kuuluvat maantieteellisesti läntiseen Eurooppaan tai ovat Euroopan neuvostojen jäseniä. Aasian, Afrikan, Australian ja Uuden Seelannin neuvostojakaan ei heitetä ulos, mutta niille varataan jonkinlainen tarkkailijarooli tai ulkojäsenyys.

Päätimme myös vahvistaa tietojen vaihtoa keskenämme ja parantaa nettipalveluamme. Tehtävä uskottiin ensimmäistä kertaa perustetulle troikalle, johon valittiin tämänvuotisen kokouksen isäntämaa Belgia, vuoden 2015 isäntä Itävalta ja uusien demokratioiden edustajana Kosovo. Troikkamallista päätettiin tehdä pysyvä.

10.10.2014

Kirjoittaja