HAE YLEISÖN EDUSTAJAKSI NEUVOSTOON

HAE YLEISÖN EDUSTAJAKSI NEUVOSTOON

JSN hakee kahta yleisön edustajaa ja heille henkilökohtaisia varajäseniä kolmivuotiskaudeksi 1.1.2014–31.12.2016. Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Heidän odotetaan kuitenkin olevan hyvin perillä tiedotusvälineiden toiminnasta ja seuraavan aktiivisesti niitä.

JSN käsittelee lehdistä, televisiosta ja radiosta tehtyjä kanteluja, tulkitsee hyvää journalistista tapaa sekä puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta. Osa kanteluista kohdistuu ruotsinkielisiin tiedotusvälineisiin.

Neuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä, joista 8 edustaa mediaa ja 5 yleisöä.

Neuvosto kokoontuu Helsingissä noin kerran kuukaudessa. Jäsenille korvataan matkakulut ja maksetaan pieni kokouspalkkio. Vuonna 2013 yleisön edustajan palkkio on 45 € / kokous. Ansionmenetyksiä ei korvata.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse 15.11.2013 mennessä osoitteeseen krista.turunen(at)jsn.fi. Perustele hakemuksessasi, miksi pidät itseäsi soveliaana arvioimaan median toimintaa journalistisen etiikan pohjalta. Lisätietoja neuvoston toimistosta, puhelin 09 1357 494.

Kirjoittaja