Facebookin julkinen tila

Facebookin julkinen tila

Facebookin käyttö tietolähteenä on herättänyt keskustelua siitä, onko se julkaisualusta vai käyttäjien yhteydenpitoa toteuttava väline. JSN:n Hufvudstadsbladetia koskevassa päätöksessä 4888/SL/12 oli kyse 1 700 henkilön ruotsinkielistä kouluverkkoa koskevasta facebook-keskustelusta.

Journalistin ohjeet antavat keinoja käsitellä facebookissa esitettyjen tietojen julkaisemista. Ohjeiden 21 kohdan mukaan kielteiseen julkisuuteen johtavien tietojen esittäminen tunnistettavasta henkilöstä edellyttää samanaikaista kuulemista. Ohjeiden 24 kohdan mukaan tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen keskustelu ei kuitenkaan edellytä samanaikaista kuulemista tai omaa kannanottoa.

Facebook-yhteisöt ovat luoneet julkisen tilan, jossa kuka tahansa voi esittää viestejä satojen tai jopa tuhansien henkilöiden saataville. Tuomioistuimet ovat tehneet ratkaisuja, joissa viestin saattaminen noin 100 hengen saataville tai facebook-yhteisölle on tehnyt kunnianloukkauksesta törkeän, kun tieto on toimitettu lukuisten ihmisten saataville.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on arvioinut Suomea koskevissa langettavissa päätöksissä sitä, onko henkilö itse astunut julkiseen tilaan tai onko julkinen huomio ollut ennakoitavissa. Jos tavallinen ihminen hakeutuu tilanteeseen, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja julkinen huomio odotettavissa, siitä saa kertoa.

Jos henkilö toimii itse aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, peräytyminen siitä ei ole mahdollista. Jokaisen pitää ottaa vastuu omista sanoistaan, oli sitten tavallinen ihminen tai vaikuttaja. Omien sanojen peruminen ei ole mahdollista sillä perusteella, että on tavallinen ihminen tai että kyse oli huumorista tai satiirista.

Journalistin ohjeiden yksityistä ja julkista koskevat ohjeet antavat edellytykset arvioida, millaisissa asioissa facebookia voi käyttää tietolähteenä. Jokaisen ihmisarvoa ja yksityiselämää pitää kunnioittaa. Tavallisten ihmisten yksityiset asiat eivät kuulu tiedotusvälineisiin, vaikka niitä julkaistaisiin facebook-yhteisöissä.

Poliittista ja yhteiskunnallista keskustelua laajoissa keskusteluryhmissä voi käsitellä tiedotusvälineissä. Tällaisessa tilanteessa henkilöt ovat itse saattaneet mielipiteensä julkisiksi. Poliittisten päättäjien ja muiden vaikuttajien möläytyksiä sosiaalisessa mediassa voi myös käsitellä suhteessa heidän edustamiinsa arvoihin ja mielipiteisiin.

9.1.2013

Riitta Ollila

JSN:n varapuheenjohtaja, yleisöjäsen, yliopistolehtori

Kirjoittaja