Ennätysmäärä päätöksiä vuonna 2013

Ennätysmäärä päätöksiä vuonna 2013

Vuonna 2013 neuvostolle tehtiin yhteensä 338 kantelua. Puheenjohtaja otti niistä neuvoston käsittelyyn 101 kappaletta. Vuonna 2012 kanteluita tehtiin 345.  

Päätöksiä tehtiin viime vuonna enemmän kuin koskaan. Neuvosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja teki 108 päätöstä. Lisäksi puheenjohtaja teki itsenäisesti 6 vapauttavaa ratkaisua. Vuonna 2012 päätöksiä tehtiin yhteensä 85. Vuosittain tehtyjen päätösten määrä löytyy täältä

Kaikista viime vuonna tehdyistä ratkaisuista 34 prosenttia oli langettavia. Vuonna 2012 langetusprosentti oli 26.

Aikaa kantelun saapumisesta neuvoston ratkaisuun kului keskimäärin 166 vuorokautta. Vuonna 2012 käsittelyaika oli 199 vuorokautta. Tällä hetkellä sisään tulevista kanteluista pystytään tekemään ratkaisu noin kolmessa kuukaudessa.

Lisätietoja neuvoston toimistosta p. (09) 135 7494  

Kirjoittaja