Ennätysmäärä kanteluita 2011

Ennätysmäärä kanteluita 2011

Neuvostolle lähetettiin viime vuonna 324 kantelua. Tilaston ulkopuolelle jäi 34 ns. esikarsittua kantelua, jotka kohdistuivat muihin kuin journalistiseen sisältöön tai neuvoston toimivaltaan kuuluviin tiedotusvälineisiin. Saapuneista kanteluista otettiin käsittelyyn noin kolmannes.

Vuoden aikana tehtiin 72 päätöstä, joista 20 kappaletta eli 28 prosenttia oli langettavia. Puheenjohtaja teki itsenäisesti 11 päätöstä. (Luvut on tarkistuksen jälkeen korjattu. Aikaisemmin uutisoimme, että päätöksiä olisi tehty yhteensä 75 ja langetusprosentti olisi ollut 27. Puheenjohtajan itsenäisten päätösten määräksi ilmoitimme virheellisesti 15.) Kanteluiden suuren määrän vuoksi käsittelyaika – eli aika, joka kuluu kantelun saapumisesta päätöksen tekemiseen – venyi keskimäärin 144 vuorokauteen.

Vuonna 2010 neuvostolle tuli 246 kantelua, ja päätöksiä tehtiin 75 kappaletta. Langettavien osuus oli 37 prosenttia. Käsittelyaika vuonna 2010 oli 78 vuorokautta.

Lisätietoja neuvoston toimistosta p. (09) 135 7494

Kirjoittaja