Eettisten ohjeiden päivitystarpeita eurooppalaisissa medianeuvostoissa

Eettisten ohjeiden päivitystarpeita eurooppalaisissa medianeuvostoissa

JSN on toteuttanut kansainvälisen selvityksen, joka tarkastelee journalismin ammattieettisten ohjeiden muutostarpeita eurooppalaisissa medianeuvostoissa. Raportti keskittyy erityisesti digitaalisen median haasteisiin: Miten medianeuvostot pyrkivät muokkaamaan eettisiä standardejaan internetkulttuurin ja sosiaalisen median logiikan aikakaudella? Tarvitaanko uusia eettisiä periaatteita journalismin omaksuessa uusia muotoja ja levittäytyessä uusille jakelualustoille? Miten ammattieettisiä ohjeita käytännössä päivitetään?

Raportissa käsiteltävät eettiset kysymykset liittyvät muun muassa journalististen sisältöjen itsesääntelyyn sosiaalisessa mediassa, yksityisen ja julkisen välisen rajan hämärtymiseen sekä kasvavaan läpinäkyvyyden vaatimukseen verkkoympäristössä.

Valmistelija Laura Juntusen kirjoittama englanninkielinen raportti löytyy täältä: Digital Challenges to Ethical Standards of Journalism. Responses and Needs of European Media Councils.

Tutkimus toteutettiin osana Euroopan komission rahoittamaa yhteiseurooppalaista Media Councils in the Digital Age -hanketta, jonka tavoitteena on tukea medianeuvostojen toimintaedellytyksiä digitaalisessa ympäristössä. Kaikki hankkeen tuotokset ovat luettavissa sen sivuilta. Näiltä löytyy muun muassa äskettäin julkaistu tietokanta, johon on koottu medianeuvostojen eettisiä ohjeita lähes 50 maasta.

Euroopan komissio on myöntänyt hankkeelle jatkorahoituksen kolmannelle vuodelle. Hankkeen seuraavassa vaiheessa JSN:n tehtävänä on kartoittaa ja analysoida eurooppalaisten medianeuvostojen sosiaalista mediaa käsitteleviä ratkaisuja.

Kirjoittaja