AIPCE sai jäsenyyskriteerit

AIPCE sai jäsenyyskriteerit

Euroopan julkisen sanan neuvostojen yhteistyöverkosto AIPCE (Alliance of Independent Press Councils of Europe) hyväksyi 17. vuosikokouksessaan Wienissä 7.10.2015 itselleen uudet pelisäännöt. Niissä määritellään muun muassa AIPCE:n jäsenyyskriteerit.  

AIPCE:n jäsenyys edellyttää sitä, että neuvosto toimii maantieteellisen Euroopan alueella tai on Euroopan neuvoston jäsen. Sen aseman täytyy myös olla tunnustettu omassa maassa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kunkin maan media hyväksyy kyseisen neuvoston.  

Jäseneksi pyrkivien neuvostojen on jätettävä AIPCE:lle perusteltu englanninkielinen hakemus. Uudet jäsenet hyväksyy AIPCE:n kolmijäseninen koordinaatiokomitea, joka vastaa järjestön hallitusta. Sen perustamisesta sovittiin Wienin asiakirjassa. Koordinaatiokomitean päätöksiin voi hakea muutosta AIPCE:n yleiskokoukselta.

Koordinaatiokomiteaan kuuluu kolme jäsenneuvostoa. Yksi niistä on seuraavan AIPCE:n kokouksen isäntämaa – tässä tapauksessa Ruotsi, joka järjestää AIPCE:n kokouksen syksyllä 2016. Toinen komitean jäsen on kunkin vuoden isäntämaa, tässä tapauksessa Itävalta. Kolmas jäsen koordinaatiokomiteaan tulee seuraavasta isäntämaasta, joksi valittiin Wienissä Unkari. Se järjestää vuoden 2017 vuosikokouksen.

Pelisääntöjen laatiminen tuli ajankohtaiseksi, kun AIPCE:n vuosikokoukset olivat paisuneet vaikeasti hallittaviksi Euroopan ulkopuolisten neuvostojen suurten osanottajamäärien vuoksi. Eurooppalaiset kokivat, että AIPCE:n vuosikokouksissa pitää voida keskittyä Euroopan neuvostojen asioihin ja ongelmiin.

Wienin kokous hyväksyi myös luettelon neuvostoista, jotka kelpuutettiin AIPCE:n pysyviksi jäseniksi. Suomen Julkisen sanan neuvosto on osallistunut AIPCE:n työskentelyyn alusta asti ja säilytti paikkansa verkostossa itseoikeutetusti.

Osa aiemmin jäsenluettelossa olleista neuvostoista pudotettiin listalta pois toiminnan lakkaamisen takia. Osalta tiedustellaan, onko niillä toimintaa. Jos sitä ei ole tai se ei ole uskottavaa, ne menettävät jäsenoikeutensa AIPCE:n verkostojäseninä. Euroopan ulkopuolisille neuvostoille myönnettiin tarkkailijastatukset.

Vaikka AIPCE sai pelisäännöt, se ei muuta järjestön luonnetta. AIPCE säilyy Euroopan julkisen sanan neuvostojen yhteistyöverkostona ilman toimistoa, henkilöstöä ja muodollista asemaa. Pohjoismaat, Hollanti, Belgia ja Britannia ovat pitäneet tärkeänä AIPCE:n ja sen jäsenneuvostojen itsenäisyyttä.

AIPCE:n tärkein päätöksentekoelin on vuosittain pidettävä yleiskokous, joka tekee äänestettäessä päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin jäsenneuvostolla on yksi ääni. Vuosikokousten välillä AIPCE:n toimintaa johtaa koordinaatiokomitea.

Kirjoittaja