Ahjo ja Kultti ry. itsesääntelyn piiriin

Ahjo ja Kultti ry. itsesääntelyn piiriin

Kulttuuri-,  mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsenlehdet ovat sitoutuneet noudattamaan hyvää journalistista tapaa. Myös Metalliliiton jäsenlehti Ahjo on sitoutunut neuvoston perussopimukseen. Kultti ja Ahjo hyväksyttiin mukaan itsesääntelyjärjestelmään neuvoston kannatusyhdistyksen kokouksessa 6.5.2013.

Myös Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen julkaisut hyväksyttiin JSN:n piiriin. Viikkolehti Utain, sen verkkolehti http://utain.uta.fi/, Radio Moreeni http://moreeni.uta.fi/, kuvajournalismin opetuksen aikakauslehti Katse, sen verkkolehti http://katse.uta.fi/ ja Yliopisto-TV http://yliopistotv.uta.fi/ ovat nyt sitoutuneet noudattamaan Journalistin ohjeita.

Journalismin alan koulut ja oppilaitokset eivät maksa neuvostolle liittymis- ja vuosimaksuja.

Kultti ry. hyväksyttiin neuvoston kannatusyhdistyksen jäseneksi. Jatkossa sillä on edustaja kannatusyhdistyksen kokouksissa. Kannatusyhdistykseen kuuluvat myös Aikakauslehtien Liitto ry., Radiomedia, Sanomalehtien Liitto ry. (mukana Paikallislehtien Liitto ry.), Suomen Journalistiliitto ry. (mukana Radio- ja televisiotoimittajien Liitto ry.), Yleisradio Oy, MTV Oy, Sanoma Entertainment Oy ja Fox Finland.