22.10.2015 Journalistin ohjeet eivät koske näytelmiä

22.10.2015 Journalistin ohjeet eivät koske näytelmiä

Valtiovarainministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto on evännyt Helsingin Sanomien (22.10.) uutisen mukaan toimittaja Jari Hanskan pääsyn ministeriönsä taustoittavaan tiedotustilaisuuteen. Lehto perusteli tätä sillä, että Hanska on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 17 muun muassa Eduskunta I ja III -näytelmissä.

Kohdan 17 mukaan haastateltavalla on oikeus saada ennalta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumiaan käytetään.

Lehdon kommentista voi syntyä väärä käsitys Journalistin ohjeiden velvoittavuudesta. Ne eivät ulotu näytelmiin saati kirjoihin, vaikka toimittajat niitä kirjoittaisivat. Ohjeet velvoittavat vain tiedotusvälineitä ja niille töitä tekeviä journalisteja. Siksi toimittajan pääsyn epääminen tiedotustilaisuuteen Lehdon käyttämillä perusteilla oli asiatonta.

Ministeriöllä ja muilla tiedotustilaisuuksien järjestäjillä on sen sijaan oikeus valikoita kutsuttavat sekä sen, keitä he tiloihinsa päästävät.

Toimittajien kaksoisroolit lisääntyvät koko ajan ja aiheuttavat ikäviä eettisiä ongelmia. Sen takia olisi hyvä, että journalisteiksi esittäytyvät ja sellaisina tunnetut toimittajat noudattaisivat vapaaehtoisesti Journalistin ohjeita myös tehdessään muita julkisia töitä kuin juttuja tiedotusvälineille.

Reiluus ja läpinäkyvyys lisäävät luottamusta journalismia ja toimittajia kohtaan.

Kirjoittaja