10.12.2015 JSN ei jaa kanteluja jyviin ja akanoihin

10.12.2015 JSN ei jaa kanteluja jyviin ja akanoihin

Julkisen sanan neuvosto on pohtinut monta kertaa, miten suhtautua henkilöihin, joista on tullut ? leikkisästi sanottuna ? vakituisia asiakkaitamme. Meiltä on kysytty, miksi hyväksymme kanteluja ihmisiltä, joilla saattaa olla epäasiallisia motiiveja ja ilmeisiä kiusantekohaluja tai jotka tuntuvat vain metsästävän langettavia päätöksiä tiedotusvälineille.

Meidän on arvioitu olevan jopa joidenkin trolleiksi epäiltyjen henkilöiden mielenkiinnon kohteena. JSN:n avulla on lisäksi yritetty hakea ratkaisua jopa maailmankaikkeuden ja yhteiskunnan polttaviin ongelmiin Jumalan olemassaoloa, islamilaisuuden ydinolemusta ja ympäristötuhojen syitä myöten.

JSN:lle tehtyjen kantelujen määrä ylittää 400 rajan tänä vuonna. Se rikkoo entisen ennätyksen reilusti ja kertoo luottamuksesta median itsesääntelyä kohtaan. Ennätyksen synnyssä on yhdellä henkilöllä suuri rooli. Hänen osuutensa kaikista JSN:lle tänä vuonna tulleista kanteluista on lähes kymmenesosa.

JSN:ssa on keskusteltu monta kertaa, pitäisikö nykyistä kantelujen tekotapaa muuttaa tai rajoittaa jollakin tavoin. Ei tarvita kuin muutama yhtä ahkera kantelija, niin neuvosto menee tukkoon. Lopputulos on ollut joka kerta sama: nykyiseen, vapaaseen kanteluoikeuteen ei puututa. Neuvosto katsoo, ettei sen tehtävä ole arvioida kantelijan mahdollisia motiiveja tai piilomotiiveja.

JSN astuisi heikoille jäille, jos se niin tekisi. On mahdotonta arvioida luotettavasti, milloin jää pettää ja milloin se kestää. JSN voi ottaa kantaa vain siihen, onko jokin tiedotusväline toiminut vastoin Journalistin ohjeita vai ei.

JSN:n puheenjohtajalla on jo nyt valta päättää, mitkä kantelut menevät neuvostolle ja mitkä hän karsii. Seula on kova, sillä tämän vuoden kanteluista vain noin neljäsosa päätyy neuvoston käsittelyyn. Kanteluja karsitaan muun muassa sillä perusteella, ettei asia kuulu JSN:lle tai ettei kantelija perustele kanteluaan millään Journalistin ohjeiden kohdalla. Oman ryhmänsä muodostavat kantelut, joissa toisten puolesta liikkeellä olleet eivät ole saaneet asianomaisilta lupaa kantelun tekemiseen. Sellaisetkin karsitaan.

JSN ei jaa kanteluja jyviin ja akanoihin eikä luokittele kantelijoita vuohiin ja lampaisiin. Kuka hyvänsä voi tehdä kantelun median toiminnasta JSN:lle ja saada siihen vastauksen 14-jäseniseltä neuvostolta maksamatta senttiäkään. Kantelun tutkinta ja käsittely JSN:n toimistossa ja neuvostossa on välillä vaikeaa ja aikaa vievää, mutta ilmaisuus on tärkeä periaate JSN:n toiminnassa.

Jos median itsesääntelyjärjestelmää ei olisi, tyytymättömien olisi käännyttävä oikeuslaitoksen puoleen. Se olisi niin kallista puuhaa, että harva sellaiseen ryhtyisi, kun vastapuolella voi olla vauras mediatalo juristeineen.

Ihmisten tasapuolinen palvelu oli syynä myös, miksi esiinnyin alkusyksystä Perussuomalaisten Työmiehen tunnilla. Jotkut kysyivät, mitä ihmettä JSN:n puheenjohtaja teki siellä. Perussuomalaiset ovat JSN:n arvoasteikolla yhtä arvokkaita kansalaisia kuin kaikki muutkin. Minut oli kutsuttu valottamaan Olli Immoseen liittynyttä mediakohua journalistisen etiikan kannalta. Sen tein ja kerroin, että media hoiti vallankäytön valvontaan liittyvää perustehtäväänsä demokratiassa.

Kirjoittaja