8034/PL/22

Langettava

Lehti julkaisi kantelijan oman kannanoton, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan kirjoituksen, joka vähensi kannanoton uskottavuutta.

Kantelu 22.4.2022

Kantelu kohdistuu Luoteis-Lappi-lehden 31.3.2022 julkaisemaan kokonaisuuteen, jossa julkaistiin rinnakkain kantelijan ja lehden päätoimittajan kirjoitukset. Kantelijana oleva kuntapoliitikko vastasi kirjoituksessaan ”Cui bono, kuka hyötyy?” lehden aiempaan juttuun, jossa päätoimittaja oli arvostellut kantelijan toimintaa kunnanvaltuustossa. Vieressä julkaistussa kirjoituksessaan ”Lehti on inhimillisen kohtelun puolella” päätoimittaja vastasi kantelijan kirjoitukseen ja jatkoi kantelijan toiminnan arvostelemista. Kantelija katsoo, että lehti julkaisi hänen vastineensa, mutta lisäsi sen yhteyteen päätoimittajan uuden kirjoituksen, joka oli kantelijan mielestä vielä aiempaakin törkeämpää mustamaalaamista.

Julkisen sanan neuvosto pyysi päätoimittajaa vastauksessaan kertomaan, joutuiko kantelija lehden näkemyksen mukaan lehden aiemmassa käsittelyssä niin kielteiseen julkisuuteen ilman mahdollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen, että ”Cui bono, kuka hyötyy?” oli kantelijan vastine eli oma kannanotto, joka on Journalistin ohjeiden mukaan syytä julkaista ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

Päätoimittajan vastaus 16.5.2022

Päätoimittaja Jonna Nikumaan vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti: ”Luoteis-Lappi käy mielellään lukijoidensa kanssa vuoropuhelua ja perustelee journalistisia ratkaisuja ja sisältöä. Tässä tapauksessa lehden linja tuotiin esille pidemmässä päätoimittajan kirjoituksessa, koska tilanne oli kunnassa niin poikkeuksellinen. Siinä arvosteltiin kantelijan toimintaa juuri pidetyssä kunnanvaltuustossa, ja seisomme edelleenkin tuon kirjoituksen ja linjauksen takana. Se on kuitenkin selvää, että kirjoituksesta seurasi vastineoikeus arvostelun kohteelle. Vastine tuohon kirjoitukseen tuli kuitenkin sen verran pitkän ajan kuluttua, että tässä kohtaa hämärtyi ajatus siitä, että kyseessä tosiaan oli vastine aiempaan kirjoitukseen, ja vastatessamme vielä siihen samassa yhteydessä teimme menettelytapavirheen. Otamme opiksi.”

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

Luoteis-Lappi julkaisi uutisensa yhteydessä kirjoituksen, jossa lehden päätoimittaja arvosteli nimeltä mainittua kuntapoliitikkona toimivaa kantelijaa. Kantelija lähetti lehteen vastineeksi nimeämänsä tekstin, jonka lehti julkaisi siten, että tekstin vieressä päätoimittaja vastasi kantelijan lehteä kohtaan esittämään kritiikkiin sekä kirjoitti, että kantelija haluaa olla arvostelun yläpuolella ja että kantelijan toiminta vahingoittaa ja halvauttaa koko kunnan toimintaa vakavasti.

Lehti katsoo, että kantelijalle oli syntynyt oikeus vastineeseen eli Journalistin ohjeiden näkökulmasta omaan kannanottoon. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että oma kannanotto tulee julkaista ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. Tällaisena ei pidetä esimerkiksi neutraalia johdantoa, joka auttaa lukijoita asettamaan oman kannanoton oikeaan kontekstiin. Tässä tapauksessa päätoimittaja kuitenkin kommentoi kantelijan omaa kannanottoa esittämällä kantelijasta kielteisiä arvioita, jotka vähensivät kannanoton uskottavuutta. Kyseessä oli siten Journalistin ohjeiden vastainen asiaton lisäys.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Luoteis-Lappi on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 23 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Eero Hyvönen (pj), Kyösti Karvonen, Marja Keskitalo, Anssi Marttinen, Niko Nurminen, Aija Pirinen, Kari Pyrhönen, Harto Pönkä, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Margareta Salonen ja Jani Tanskanen.