7146/PL/19

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä. Jutussa ei ollut välttämätöntä kertoa poikkeusjärjestelyistä, joten siinä ei ollut olennaista asiavirhettä.

Kantelu 22.8.2019

Kantelu kohdistuu Kotiseudun Sanomien printtiversiossaan 7.8. julkaisemaan juttuun Kouluissa uudet rehtorit.

Kantelijan mukaan jutussa oli virhe, koska Kinnulan koulun rehtori kertoi siinä, että sivistyslautakunnan päätöksellä ketään koululaista ei kuljetettaisi kotipihaan. Kantelun mukaan tällaista päätöstä ei ole olemassa, mutta lehti ei suostunut oikaisemaan uutistaan.

Kantelussa on mainittu Journalistin ohjeiden kohdat 1, 2, 4, 8, 10, 12 ja 20. Näistä on karsittu valmisteluvaiheessa kohdat 1, 2 ja 4, koska kantelussa ei perustella, miten lehti olisi toiminut näiden ohjeiden vastaisesti.

Päätoimittajan vastaus 10.9.2019

Kotiseudun Sanomien päätoimittaja Heikki Jämsén toteaa vastauksessaan kantelijan vaatineen korjausta jutun kohtaan, jossa Kinnulan lukion ja perusopetuksen rehtori kertoi, että ”kuljetukset ajetaan pääreiteillä, eikä pihoista tulla enää hakemaan. Uudistus koskee kaikkia kyyditysoppilaita sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti.”

Päätoimittajan mukaan rehtori luki haastattelunsa ennen sen julkaisemista eikä havainnut siinä virheitä. Päätoimittajan mukaan haastateltava halusi puuttua siihen, että koulukuljetuksia hoitavat liikennöitsijät ovat joissain tapauksissa poikenneet koulutoimiston määrittelemiltä kuljetusreiteiltä ja hakeneet oppilaita kouluun kotoa tai vieneet heidät koulun jälkeen kotipihaan saakka. Haastateltavan tarkoituksena ei ollut ottaa kantaa esikoululaisten tai erityisjärjestelyjä tarvitsevien oppilaiden kuljetuksiin.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei ollut mitään oikaistavaa.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Lehti julkaisi jutun, joka perustui paikallisen rehtorin haastatteluun. Jutussa kerrottiin muun muassa kunnan muuttuneista koulukyytikäytännöistä.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että Journalistin ohjeet koskevat myös haastateltavien lausumia, eivätkä tiedotusvälineet voi siirtää vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai korjauspäätöksistä haastateltavilleen. Tässä tapauksessa lehdellä ei kuitenkaan ollut jutun julkaisuvaiheessa perusteita epäillä haastateltavansa tietoja. 

Neuvosto toteaa, että haastateltavan sitaatissa oli epätarkkuus, kun siinä todettiin, ettei kyyditysoppilaita enää haettaisi kotipihoista ja että tästä olisi sivistyslautakunnan päätös. Todellisuudessa esikoululaiset ja erityislapset voidaan edelleen hakea kotiovelta. Neuvosto toteaa, että jutussa ei kuitenkaan ollut olennaista asiavirhettä, koska jutun kokonaisuudesta kävi riittävästi ilmi, että siinä kerrottiin uusista kyytikäytännöistä yleisellä tasolla. Poikkeusjärjestelyistä ei ollut välttämätöntä mainita. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotiseudun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma, Sami Koski ja Nina Stenros.