7072/SL/19

Langettava

Lehti julkaisi toimittajansa mielipidekirjoituksen. Kirjoituksessa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan oikaisupyynnön. Äänestyspäätös 9–3. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 18.3.2019

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuillaan 8.3.2019 julkaisemaan juttuun ”Kommentti: Miljonääri-Sipilä ei korkealta tipu”.

https://www.is.fi/politiikka/art-2000006028703.html

Kantelun mukaan jutussa on virhe seuraavassa kohdassa: ”Henkilökohtainen kiirastuli kuitenkin laantui ja Sotkamon puoluekokouksessa hänet [Juha Sipilä] taputettiin yksimielisesti jatkoon.”

Kantelun mukaan kyseessä on virhe, koska kokous ei ollut yksimielinen, vaan Sipilä voitti kantelijan puheenjohtajavaalissa äänin 2053–19. Kantelussa mainittiin Journalistin ohjeiden kohdat 8 ja 10. Neuvosto otti kantelun käsittelyyn myös Journalistin ohjeiden kohdan 20 näkökulmasta, koska kantelija oli pyytänyt lehdeltä virheen korjausta.

Päätoimittajan vastaus 26.4.2019

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Tapio Sadeojan mukaan Juha Sipilää käsitellyt kommentti on mielipidekirjoitus, ei uutinen. Kyseessä ei päätoimittajan mukaan ole tuore raportointi keskustan puoluekokouksesta, vaan jälkikäteinen arvio Sipilän urasta ja hänen asemastaan puolueessa. 

Toimittaja ei päätoimittajan mukaan väitä, että puoluekokouksessa ei olisi äänestetty, vaan hän vain kertoo, että Sipilän takana oli Sotkamossa käytännössä koko keskusta. Päätoimittajan mukaan on täysin perusteltua arvioida ja kuvata tilannetta mielipidekirjoituksessa näin, kun ottaa huomioon, että Sipilä sai puoluekokouksessa huikeat 2053 ääntä ja hänen vastaehdokkaansa vain 19 ääntä.

Päätoimittajan mukaan voitaneen todeta, että Sipilän ja kantelijan äänimäärissä oli niin merkittävä ero, että – toisin kuin kantelija itse arvioi – ei voida puhua Sipilän haastamisesta. Päätoimittajan mukaan Sipilän suosio omassa puolueessaan on puoluekokouksen aikaan ollut lähes pohjoiskorealainen, ja siihen nähden ”taputettiin yksimielisesti jatkoon” on jopa lievä ilmaisu. Päätoimittajan mukaan myös kantelija itse toteaa tämän Ilta-Sanomien aiemmassa uutisjutussa, joka käsitteli puoluekokousta: kantelijan mukaan peli oli etukäteen pelattu ja ”yhden miehen show’ta tämä oli”.

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat lukee jokaisen palautteen ja korjaa jokaisen virheen asianmukaisesti. Tässä tapauksessa Ilta-Sanomat katsoo, että virhettä ei ole ollut, eikä kantelijaa ole ollut tarpeen mainita kyseisessä mielipidekirjoituksessa.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan toimittajan kommenttikirjoituksen, jossa arvioitiin Juha Sipilän asemaa keskustan puheenjohtajana.

 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineellä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Tässä tapauksessa kommenttikirjoituksessa oli kuitenkin olennainen asiavirhe, kun siinä väitettiin, että Sipilä valittiin yksimielisesti jatkoon puolueensa puheenjohtajana, vaikka kysymyksessä oli äänestys. Lehden olisi pitänyt korjata virhe saatuaan kantelijan oikaisupyynnön. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10 ja 20 ja antaa sille huomautuksen. 

Langettavaa äänestivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.

Vapauttavaa äänestivät:

Antti Kokkonen, Riitta Korhonen ja Lauri Haapanen.

Heidän eriävä mielipiteensä:

Asiavirhe ei ollut kommenttijutun kokonaisuuden kannalta olennainen.