6992/SL/18

Vapauttava

Lehti julkaisi paikallisesti merkittävää rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Kantelu 21.11.2018

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansan verkkosivuillaan 30.10.2018 julkaisemaan juttuun ”Kauppakeskus ja asuintalot tuovat yli 100 miljoonan euron investoinnit Rauman ydinkeskustaan – rakennustyöt alkuun todennäköisesti 2019” sekä jutun 31.10. julkaistuun printtiversioon ”Rauman uusi kauppakeskus avoinna 2021”.

https://www.satakunnankansa.fi/a/201278239

Kantelun mukaan jutussa on virhe, koska siinä esiintyvä Ganal Kehitys Oy ei ole jutussa käsitellyn rakennushankkeen rakennuttajayhtiö eikä sopimusosapuoli. Kantelun mukaan hankkeessa toimi aiemmin rakennuttajayhtiönä ja Rauman kaupungin sopimuskumppanina samanniminen Ganal Kehitys Oy. Kantelun mukaan kyseinen yhtiö kuitenkin lopetti toimintansa jo ennen jutun julkaisemista ja yhtiön taustahenkilöt perustivat tilalle uuden Ganal Kehitys Oy:n, jonka toimitusjohtajaa Satakunnan Kansan jutussa haastatellaan. 

Kantelija on perustellut väitettään asiavirheestä muun muassa sillä, että uudella ja vanhalla Ganal Kehitys Oy:llä on eri Y-tunnukset ja hankkeen maankäyttösopimuksessa, jossa on mainittu vanhan Ganal Kehitys Oy:n Y-tunnus, todetaan, että sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle. Kantelija on pyytänyt Satakunnan Kansaa oikaisemaan juttuaan, mutta lehti ei ole tehnyt oikaisua.

Kantelija kirjoittaa, että Ganal Kehitys Oy:n taustahenkilöiden motiivien selvittäminen on Satakunnan Kansan journalistisessa päätösvallassa, mutta sitä ei pitäisi peitellä, että 100 miljoonan euron rakennushankkeen taustalla oleva yhtiö yritetään vaihtaa salaa. 

 

Päätoimittajan vastaus 13.2.2019

Satakunnan Kansan vastaavan päätoimittajan Tomi Lähdeniemen mukaan kantelija on tehnyt Rauman kauppakeskushankkeesta omia päätelmiään, joiden perusteella hän väittää Satakunnan Kansan tehneen uutisoinnissaan virheitä. Kantelijan esittämille väitteille ei päätoimittajan mukaan löydy totuuspohjaa.

Kantelija kiinnittää huomiota erityisesti Ganal Kehitys Oy:hyn ja maankäyttösopimukseen. Kantelijan mielestä asiassa on tapahtunut ”kupru”, joka olisi pitänyt tuoda julki oikaisevana juttuna.  Oikaisupyynnössään väittämästään ”hämäysoperaatiosta” kantelija ei ole päätoimittajan mukaan esittänyt näyttöä, eikä Satakunnan Kansa ole sellaisesta näyttöä löytänyt. Päätoimittajan mukaan kantelijalla on täysin spekulatiivisia käsityksiä tapahtumien kulusta eikä lainkaan näyttöä väitteidensä tueksi, mutta silti hän vaatii oikaisua. Jos Satakunnan Kansa olisi tällaiseen suostunut, se olisi päätoimittajan mielestä toiminut vastoin JSN:n ohjeita julkaisemalla varmistamatonta tietoa ja mustamaalamalla kauppakeskushankkeen osapuolet.

Päätoimittajan mukaan asiassa on kiistatonta, että Ganal Kehitys Oy:n ja toisen yhtiön kesken on tehty yritys- ja sulautumisjärjestelyt. Päätoimittajan mukaan järjestelyiden jälkeenkin Ganal Kehitys Oy jatkaa kauppakeskushankkeen projektiyhtiönä ja myös maankäyttösopimus, johon kantelija viittaa, on edelleen voimassa.

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Satakunnan Kansa julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään Rauman keskustan rakennushanketta käsittelevän jutun. Jutussa haastateltiin hankkeen rakennuttajayhtiön toimitusjohtajaa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vanhan yhtiön lopettamisessa ja samannimisen uuden yhtiön perustamisessa, joihin kantelussa viitataan, oli kyse sen tyyppisistä yritysjärjestelyistä, jotka eivät vaikuta hankkeen sopimuksiin ainakaan siltä osin kuin hanketta oli jutussa käsitelty. Neuvosto toteaa, että jutussa ei ollut olennaisia asiavirheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.