6730/SL/17

Vapauttava

STT teki ja välitti asiakkailleen uutisen, jota se täydensi saatuaan aiheesta lisätietoa. Alkuperäisessä uutisessa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka STT:n olisi pitänyt oikaista.

Kantelu 11.12.2017

Kantelu kohdistuu STT:n 25.10.2017 kello 9.02 julkaisemaan juttuun ”Lääkejakelun ongelmat kurmottivat Oriolaa – liikevoitto putosi 9,7 miljoonaan”.

Jutussa on kantelun mukaan virhe, kun siinä kirjoitetaan: ”Lokakuussa lääkkeiden jakelu on toiminut normaalisti, Oriola kertoo.”

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii kuvaamaan omaa tilannettaan huomattavan paljon paremmaksi, kuin mitä se oikeasti on. Tässä tapauksessa puhutaan niin ihmisten terveydestä lääkkeiden saatavuuden ongelmassa, kuin osakkeen omistajien rahallisista menetyksistä.

Kantelun mukaan tietoa Oriolan huomattavan paljon suuremmista ongelmista lääketoimituksissa on ollut saatavilla esimerkiksi Apteekkari.fi-nettisivuilta. Heillä on ollut julkaistuina 10.10. ja 18.10. jo tietoa, että lääketoimitukset eivät ole toimineet mitenkään normaalilla tavalla lokakuun aikana. STT:n uutinen on julkaistu 25.10.

Kantelun mukaan osakeyhtiö pyrkii pimittämään lääketoimitusten ongelmiaan ja vähentämään riskiä oman tuloksensa heikentymisestä. Samalla, kun lääkefirman tulos voisi kärsiä, kärsivät myös omia peruslääkkeitä noutavat yksityishenkilöt. Pohjois-Suomessa välimatkaa apteekkiin voi hyvinkin tulla 100 kilometriä suuntaansa, jonka jälkeen asiakas ei välttämättä saanutkaan omaa lääkettään mukaansa.

Kantelun mukaan STT olisi voinut lisätä uutiseensa Apteekkariliiton apteekeista tulevan tiedon. Kantelun mukaan millään apteekilla ei ole tarvetta olla kertomassa valheellista tietoa lääkkeiden saamattomuudesta. STT ei reagoinut millään tavalla, vaan antoi osakeyhtiön paistatella omassa totuudessaan – tässä tapauksessa puhutaan vaihtoehtoisesta totuudesta, kantelija kirjoittaa.

Kantelija on liittänyt kanteluunsa samat linkit, jotka hän on lähettänyt myös STT:lle oikaisupyynnössään.

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-laakkeettomien-tuotteiden-jakelussa-yha-puutteita.html

http://www.apteekkari.fi/uutiset/oriolan-toimitusten-odotetaan-normalisoituvan-lokakuun-aikana.html

Kantelija on liittänyt kanteluunsa STT:n kanssa käymänsä kirjeenvaihdon.

Kantelija viittaa kantelussaan Journalistin ohjeiden kohtiin 1, 10, 12 ja 13. Julkisen sanan neuvosto on lisännyt kanteluun Journalistin ohjeiden kohdan 20 kantelun käsittelyynottovaiheessa. Neuvosto ei käsittele kantelua kohdan 1 näkökulmasta, koska kantelussa ei tuoda esiin perusteita sille, että STT olisi luovuttanut journalistista päätösvaltaa.

Päätoimittajan vastaus 19.1.2018

STT:n vastaava päätoimittaja Mika Pettersson vastaa kanteluun seuraavasti:

”STT seurasi alkusyksyn aikana tiiviisti lääketukku Oriolan toimitusvaikeuksia. Kun yhtiö 25. lokakuuta julkaisi tulosvaroituksensa, toimitusjohtajaa haastateltiin ongelmien syystä ja niistä aiheutuneista toimenpiteistä.

Jutussa mainittiin lyhyesti myös hänen kertomansa, sittemmin vääräksi osoittautunut tieto, että lääketoimitukset olisi jo saatu kuntoon. Jälkikäteen arvioituna tieto olisi ollut syytä tarkistaa muualta. Tuossa yhteydessä sitä ei ensi alkuun tehty, koska ongelmat eivät olleet enää silloin olleet julkisuudessa.

Toimituksen saatua yhteydenoton asiasta yhteydenottajaa kiitettiin palautteesta ja hänelle luvattiin selvittää tilanne. Näin myös tehtiin, ja juttuun lisättiin klo 21.47 Apteekkariliiton tieto toimitusten kangertelusta.

Ajankohdan myöhäisyyden takia kaikki STT:n asiakkaat eivät enää huomanneet päivittää juttua. STT ei pysty vaikuttamaan tähän muuten kuin niiden asiakkaiden verkkosivuilla, joissa julkaisemme uutisemme itse. Näissä ns. nettiuutisissamme uutinen julkaistiin päivitettynä klo 21.48.

Palautteen antajalle ei enää tuolloin kerrottu muutoksesta, joten hän jäi väärään käsitykseen siitä, oliko yhteydenottoon reagoitu. Olemme olleet häneen yhteydessä kanteluun vastaamisen yhteydessä.

STT jatkoi myös tämän jälkeen Oriolan toimitusvaikeuksien seuraamista.”

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

STT julkaisi ja välitti asiakkailleen useita juttuversioita lääketukun toimitusvaikeuksista. Kantelun kohteena oleva juttuversio perustui lääketukun tiedotteeseen, ja siinä kerrottiin, että yhtiön mukaan lääkkeiden jakelu on toiminut lokakuussa normaalisti. STT lisäsi myöhempään juttuversioon Apteekkariliiton näkemyksen, jonka mukaan lääketoimituksissa oli tapahtunut parannusta mutta normaalitilanteessa ei apteekeissa lokakuussa oltu.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe vaan lääketukun yksipuolinen näkemys, joka saattoi antaa tilanteesta epätarkan kuvan. Jutusta tuli ilmi, että kyse oli yhtiön näkemyksestä. Lisäksi STT täydensi juttuaan saatuaan aiheesta lisää tietoa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että STT ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.