6599/MTV/17

Langettava

MTV kertoi jutussa käräjäoikeuden tuomiosta. Jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut erittäin epäasiallisiin keskusteluihin Whatsapp-viestiryhmässä. Tämä oli olennainen asiavirhe, eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Tiedotusväline ei korjannut juttuaan kantelijan oikaisupyynnön jälkeen. Julkisuus oli niin kielteistä, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut.

Kantelu 26.5.2017

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuilla 28.2.2017 julkaistuun juttuun ””Bongokausi korkattu” – Axl Smithin “Haippiringin” WhatsApp-viestejä julki”. Kantelun on laatinut kantelijan asianajaja.

Kantelijan mukaan MTV on rikkonut ainakin seuraavia journalistin ohjeiden kohtia:

A) Kohta 8.

Perustelu: Uutisessa mainitaan Hank Solon (Henri Salonen) nimi tavalla, joka antaa ymmärtää, että hän olisi yksi uutisessa siteerattujen viestien lähettäjistä. Näin ei kuitenkaan ole. Tämän olisi voinut tarkistaa esimerkiksi Helsingin käräjäoikeuden julkaiseman tuomion sähköisen version sivulla 72 olevasta tekstistä. Tekstistä käy yksikäsitteisesti ilmi, että Hank Solo ei ollut lähettänyt yhtäkään uutisessa referoiduista viesteistä. Siten MTV on uutisoinnillaan antanut totuudenvastaisesti ymmärtää, että Hank Solo olisi yksi viestien lähettäjistä. Lisäksi MTV uutisoi totuudenvastaisesti, että Smith jakoi Whatsapp-sovelluksessa useita kuvia ja videoita. Tämä virhe on oikaistu 7.3. (http://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/axl-smithin-uhrillajarkyttava-kokemus-poliisi-naytti-vahingossa-pomon-seksivideon/6331660 ).

Kuten Hank Solon asianajaja, varatuomari Ilkka Tiivola on MTV:lle 3.3.2017 lähettämässään kirjeessä osoittanut, MTV:n toimittajat ovat Hank Soloa koskeneella valheellisella uutisoinnillaan syyllistyneet rikoslain 24 luvun 9 §:n tarkoittamaan kunnianloukkaukseen häntä kohtaan.

B) Kohta 21. 

Perustelu: WhatsApp-viestejä koskenut uutisointi käynnisti välittömästi massiivisen vihapuheen ja lynkkausviestien tulvan erityisesti sosiaalisessa mediassa. Hank Soloon kohdistunut valtava someraivon määrä käy ilmi esimerkiksi oheisesta liitteestä. Myös MTV:n totuudenvastainen uutisointi ryhmään lähetettyjen kuvien ja videoiden lukumäärästä vaikutti merkittävällä tavalla negatiivisen kuvan syntymiseen. Tämän perusteella on selvää, että MTV tuli uutisoinnillaan asettaneeksi Hank Solon erittäin kielteiseen julkisuuteen ja siten hänelle olisi tullut varata tilaisuus oman näkemyksensä esittämiseen jo samassa yhteydessä. Näin ei kuitenkaan tapahtunut: yksikään MTV:n toimittaja ei ollut Hank Soloon yhteydessä ennen uutisen julkaisemista.

C) Kohta 20. 

Perustelu: Hank Solon asianajaja, varatuomari Ilkka Tiivola on lähettänyt 3.3.2017 sähköpostitse kirjeen MTV:n vastaavalle päätoimittajalle Merja Ylä-Anttilalle, jossa A)-kohdassa mainittu olennainen asiavirhe osoitettiin ja vaadittiin oikaisun julkaisemista. Ylä-Anttilan sähköpostivastaukset ovat liitteenä. Vastauksessaan 6.3. Ylä-Anttila mm. väittää virheellisesti, toisin kuin A)-kohdassa on osoitettu, että ”… jutussa on lainauksia viestiryhmästä, mutta käräjäoikeuden päätöksessä ei ole mainittu kuka näitä viestejä on lähettänyt”. Samalla Ylä-Anttila tulee paljastaneeksi, että MTV on ilmeisesti käyttänyt koko ajan uutisoinnissaan käräjäoikeuden aluksi toimittamaa virheellistä versiota tuomiolauselmasta. Tämä on erittäin hämmentävää, sillä toimittaessaan medioille korjattua tuomiolauselmaa, käräjäoikeus nimenomaisesti kehotti tuhoamaan alkuperäisen virheellisen version.

MTV ei ole julkaissut minkäänlaista oikaisua eikä virheen korjausta (alkuperäinen uutinen löytyy verkosta vielä tätä kirjoitettaessa 26.5.2017 sellaisenaan: http://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/bongokausi-korkattu-axl-smithin-haippiringin-whatsapp-viesteja-julki/6328972 ). Uutisoinnissa tehty virhe oli vakava, minkä osoittaa mm. uutisointia seurannut massiivinen someraivo. Siitä on lisäksi aiheutunut Hank Sololle suurta vahinkoa, sillä virhe liittyi Hank Solon elinkeinoon musiikkialan ammattilaisena. Virhe ja siitä seurannut negatiivinen julkisuus ovat aiheuttaneet Hank Sololle taloudellista vahinkoa ja haitanneet oleellisesti hänen toimintaansa tuottajana, säveltäjänä ja artistina. Tämä käy ilmi esimerkiksi oheisista liitteistä. Virheellinen uutisointi johti myös siihen, että Kasmirin kappaleet joutuivat radioasemilla väliaikaiseen soittokieltoon (http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005113703.html ). Tästä koitui Hank Sololle taloudellisia menetyksiä tekijänoikeus- ja gramextulojen vähenemisenä, sillä hän on tuottanut kaikki Kasmirin kappaleet ja on kaikissa kappaleissa myös yksi säveltäjistä, sanoittajista ja/tai sovittajista. Siten MTV:n olisi tullut julkaista journalistin ohjeiden kohdan 20. mukaisesti uusi juttu, jossa virheellinen tieto olisi yksilöity ja korjattu.

Näin ollen MTV on törkeästi rikkonut journalistin ohjeiden kohdan 20. ensimmäistä ja toista momenttia.

D) Kohta 10. 

Perustelu: MTV julkisti mainitun uutisen verkkosivuillaan tuomion julkaisupäivänä klo 15.05. Sitä ennen aivan samansisältöisen uutisen olivat ennättäneet julkaista Iltalehti klo 14.05 ja Iltasanomat klo 14.46. Molempien medioiden uutisissa referoitiin samoja WhatsApp-viestejä sekä liitettiin Hank Solon nimi niihin. Selvästikään MTV ei ole omaa uutista julkaistessaan tarkistanut sen tietoja mahdollisimman hyvin. Muussa tapauksessa Hank Solon nimeä ei olisi mainittu viestien yhteydessä, sillä siihen ei ollut mitään perusteita, kuten A)-kohdassa osoitetaan. On ilmeistä, että MTV on tässä tapauksessa yksinkertaisesti kopioinut aiemmin muualla julkaistun uutisen ilman, että tietoja olisi tarkistettu mahdollisimman hyvin. Kyseessä lienee ollut uutiskilpailu. Julkaistun artikkelin aiheen arkaluontoisuus korostaa jutun laatijan velvollisuutta artikkelin taustalla olevien tosiseikkojen huolelliseen tarkistamiseen. Tässä tapauksessa kyseinen käräjäoikeuden tuomio on luettu – mikäli se lainkaan on ollut toimittajien käytössä – niin huolimattomasti, että tosiseikkojen kannalta täysin virheellinen uutinen on kirjoitettu ja julkaistu. Käräjäoikeuden päätöksen asianomaiset kohdat huolellisesti lukemalla tosiseikat aukeavat maallikollekin varsin helposti. Tämän vuoksi on ilmeistä, että artikkelista on tarkoituksellisesti tai ainakin huolellisuusvelvoite kokonaan sivuuttaen laadittu kunniaa loukkaava, ainoana motiivina uutisvälineen levikin ja tuottojen kasvattaminen.

Päätoimittajan vastaus 11.8.2017

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan mukaan jutussa todetaan:

”Tuomiokirjelmästä käy ilmi, että salakatselusta syytetty juontaja Smith lähetti WhatsApp-viestisovelluksessa Haippirinki-nimiseen ryhmään muun muassa kuvaamaansa video- ja kuvamateriaalia. Mukana ringissä olivat muun muassa laulaja Kasmir sekä tuottaja-artisti Hank Solo.”

 

Päätoimittajan mukaan siinä todetaan, että Smith lähetti viestejä ryhmään, jossa Kasmir ja Solo olivat. Jutussa ei väitetä, että Solo olisi viestien lähettäjä.

 

Päätoimittajan mukaan Hank Solo on julkisuuden henkilö ja musiikkialan vaikuttaja, minkä takia hänen nimensä/nimimerkkinsä on uutisessa mainittu.

 

Päätoimittaja toteaa, että päätöksen sivulla 78 siteerataan asianomistajaa, joka on nimenomaan maininnut hirveäksi asiaksi, että videota on näytetty Hank Sololle.

 

Päätoimittajan mukaan maininta siitä, että Solo on ollut ryhmässä ei synnytä vastineoikeutta.

 

Päätoimittajan mukaan oikaisuun ei ole ollut tarvetta, koska virhettä ei ole tehty.

 

Päätoimittajan mukaan Helsingin käräjäoikeus antoi 151 sivuisen päätöksen Axl Smith-juttuun 28.2. klo 13.00. Sähköpostitoimitukseen saapui 13.03.

 

Sen jälkeen on päätoimittajan mukaan viihdetoimituksessa 28.2. julkaistu uutiset:

 

– Axl Smithin tuomio julki – ehdollista vankeutta ja jättikorvaukset

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 13:06

 

– Axl Smith näytti salakuvattua materiaalia Kasmirille

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 13:31

 

– Axl Smithiltä rajua kielenkäyttöä uhreistaan: ”Joutuu akat ite tulee paikalle, kaikki matsku tulee näytille”

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 13:52

 

– Axl Smith perusteli todistajalle salakuvaamista: “Kiva katsoa nauhotuksia jälkeenpäin”

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 14:02

 

Axl Smithin uhrit kertovat vaikeista oireistaan – “lamaannuttavia häpeän ja syyllisyyden tunteita”

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 14:38

 

Ja kantelun kohteena olevan jutun jälkeen:

 

– Mystisen Trevor Byronin tarina selvisi – onkin Axl Smithin alter ego

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 15:15

 

– Axl Smith rikkoi somehiljaisuuden – julkaisi saamansa tappouhkauksen

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 18:13

 

– Axl Smith salakuvasi ystävänsä petipuuhat: ”Joukossa tyhmyys tiivistyy”

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 19:53

 

– Rikostoimittaja Jarkko Sipilä analysoi Axl Smithin tuomiota: “Poikkeuksellinen tapaus”

VIIHDE JULKAISTU 28.02.2017 22:53

 

Päätoimittajan mukaan MTV:n nettisivuilla oli yhdessä ainoassa jutussa (ajatus)virhe, että puhuttiin monikossa kuvista ja videoista. Toimitukselle oli kuitenkin alusta alkaen selvää, kuka teki mitä ja toisaalta kuka ei tehnyt. Käräjäoikeuden papereihin tutustuttiin todella huolellisesti ja monen toimittajan voimin. 

Virhe monikon käytöstä korjattiin oikaisupyynnön tultua toimitukseen ja virheen oikaisusta ilmoitettiin jutun lopussa oikeaoppisesti. 

Alun perin lause oli näin: 

Smith kuvasi salaa seksikumppaneitaan ja tallensi ne. Smith jakoi kuvia ja videoita myös muiden nähtäväksi WhatsApp-viestisovelluksessa.

 

Korjattu versio:

Smith kuvasi salaa seksikumppaneitaan ja tallensi ne. Smith jakoi kuva- ja videomateriaalia myös muiden nähtäväksi WhatsApp-viestisovelluksessa.

Päätoimittajan mukaan on varmasti selvää, että näitä uutisia ei ole voitu tehdä perehtymättä käräjäoikeuden päätökseen, eikä kyse ole toisen tiedotusvälineen kopioinnista. 

Päätoimittajan mukaan tämä juttujen paloittelu on nettitoimituksissa tyypillinen tapa käsitellä aihetta, joskin juttuja on tässä tapauksessa poikkeuksellisen monta tapauksen mielenkiinnosta johtuen. Näitä yksittäisiä juttuja on sitten linkattu toisiinsa.

Päätoimittaja katsoo, että MTV on toiminut uutisoinnissa hyvän journalistisen tavan mukaan.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun oikeudenkäynnin tuomiosta. Jutussa kerrottiin Whatsapp-viestiryhmästä, jossa oli käyty erittäin epäasiallista ja naisia halventavaa keskustelua. MTV kertoi, että kantelija oli jäsenenä viestiryhmässä. Jutussa annettiin ryhmästä harhaanjohtava käsitys, jonka mukaan sen pääasiallisena luonteena oli seksikokemusten todentaminen ja kommentoiminen. Alun perin ryhmä oli perustettu työasioita varten. 

MTV:n¬ jutusta sai käsityksen, että kantelija oli osallistunut epäasialliseen viestittelyyn. Tämä oli tiedotusvälineen huolimattomuudesta johtunut olennainen asiavirhe eikä kantelijaa ollut yritetty kuulla samassa yhteydessä. Tämän seurauksena kantelija joutui niin kielteisen julkisuuden kohteeksi, ettei edes oma kannanotto olisi sitä korjannut. 

MTV ei millään tavalla korjannut juttuaan kantelijan oikaisupyynnön jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 10, 20, 21 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Juha Honkonen.