6394/SL/16

Langettava

Lehti julkaisi oikeuden päätöksestä kertovassa jutussa kantelijan yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia tietoja.

Kantelu 27.11.2016

Kantelu kohdistuu Hämeen Sanomien 14.9.2016 julkaisemaan juttuun Janakkalan kirkkoherra vapautui syytteistä.

Kantelija on jutussa mainittu oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli. Jutussa kerrottiin yksityiskohtaisesti kantelijan sairaustiedoista, jotka olivat hänen korvausvaatimuksensa perusteena. 

Kantelija ei ole antanut tähän uutisointiin suostumustaan eikä sitä ole hänen mukaansa kysytty. Kantelija katsoo, että hänen yksityiselämänsä suojaa on loukattu eikä uutisoinnissa ole noudatettu hienotunteisuutta. 

Hämeen Sanomien vastaus 23.1.2017

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilposen mukaan Hämeen Sanomissa 14.9.2016 ilmestyneessä jutussa kerrotaan käräjäoikeuden ratkaisusta asiassa, jossa kantelija syytti Janakkalan kirkkoherraa työsyrjinnästä tai syrjinnästä sekä pahoinpitelystä. ”Kantelija vaati kirkkoherralle rangaistuksia sekä häneltä korvauksia. Kantelijan, joka on myös Janakkalan kunnanvaltuutettu, syytökset kirkkoherraa vastaan olivat siten vakavia.”

Päätoimittajan mukaan Kanta-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi kirkkoherraa vastaan nostetut syytteet (tuomio 16/136762). Näin teki sittemmin myös Turun hovioikeus (tuomio 17/100195). 

Päätoimittaja kertoo, että Hämeen Sanomat on tehnyt ensimmäisen jutun ko. aiheesta 7.9.2011, jolloin kantelija itse kertoi lehtihaastattelussa olevansa sairauslomalla ja väitti joutuneensa

työpaikkakiusatuksi Janakkalan seurakunnassa jo aikaisemminkin. 

Päätoimittaja toteaa, että kantelijan väitteen mukaan Janakkalan kirkkoherran toiminta on ollut suorassa syy-yhteydessä kantelijan sairastumiseen.

Edellä mainittuja korvausvaatimuksia on päätoimittajan mukaan mahdotonta käsitellä lukijalle ymmärrettävästi niin, etteivät korvausvaatimusten perusteet tule mainituiksi. Lisäksi hän on päätoimittajan mukaan itse vapaaehtoisesti kertonut sairastumisestaan jo aiemmin. 

Päätoimittajan mukaan kantelija lähetti Hämeen Sanomien toimitukseen kirjoituksen, jossa ei kuitenkaan käsitelty nyt JSN:n käsittelyssä olevia asioita, eikä kirjoitus täyttänyt vastineen määritelmää. Kirjoitus sisälsi leimaavia väitteitä ja siinä kantelija edelleen väitti – käräjäoikeuden tuomiosta huolimatta – joutuneensa Janakkalan seurakunnassa kiusaamisten, syrjinnän ja työsyrjinnän kohteeksi. Hän totesi myös esimiehensä (kirkkoherra) uskoneen valheita. 

Hämeen Sanomat ei halunnut olla kiistanalaisen asian välikappale, ja ko. vastineen arvioista lehti olisi ollut vastuussa väitteiden kohteille. 

Päätoimittajan mielestä asiassa on olennaista, että kirkkoherran syyttäminen oikeudessa rikoksista on yhteiskunnallisesti merkittävä asia; kantelija on itse kertonut sairaudestaan aiemmin julkisuudessa; hän on vaatinut kirkkoherralta merkittäviä korvauksia; hän on kunnanvaltuutettu, eikä hän ole alaikäinen. Jutussa ei ole myöskään olennaisia virheitä. 

Näistä syistä päätoimittaja katsoo, ettei Hämeen Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Hämeen Sanomat kertoi käräjäoikeuden ratkaisusta, joka vapautti kirkkoherran työsyrjintää koskevista syytteistä. Jutussa kerrottiin kantelijan terveydentilasta yksityiskohtaisia tietoja, joita tämä ei ollut aiemmin kertonut julkisuudessa, vaikka olikin kertonut aiemmin julkisuudessa olleensa sairauslomalla.

Oikeusjutussa esille tulleet syytökset työsyrjinnästä olivat vakavia ja kantelija oli kunnanvaltuutettu. Lehdellä ei siitä huolimatta ollut lupaa julkaista kantelijan yksityiselämän suojan piiriin kuuluneita arkaluonteisia ja yksityiskohtaisia terveystietoja. Kaikki julkinen ei ole julkaistavissa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 27, 28 ja 30, ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Lauri Haapanen, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.