6316/R/16

Langettava

Vahvasti päihtynyttä julkisuuden henkilöä haastateltiin suorassa radiolähetyksessä. Hänen ihmisarvoaan ei kunnioitettu, eikä yleisö voinut erottaa tosiasioita sepitteestä.

Kantelu 1.9.2016

Kantelu kohdistuu Matti Nykäsen suoraan haastatteluun Radio Suomipopissa 1.9.2016  

Kantelijan mukaan Radio Suomipopin Popstudio-ohjelmassa haastateltiin vahvasti päihtynyttä Matti Nykästä. Kantelijan mielestä päihtynyttä haastattelemalla ei voida saada totuudenmukaista tietoa eikä yleisö ei voi erottaa faktaa ja fiktiota päihtyneen puheesta. 

Kantelijan mielestä Nykänen vahingoitti puheellaan sekä Aller-julkaisuja, entisiä vaimojaan että itseään. Kantelijan mielestä on eettisesti ja moraalisesti erittäin arveluttavaa haastatella päihtynyttä. Toimittajien olisi pitänyt suojella haastateltavaa ja hänen lähipiiriään haastateltavan haittaa tekeviltä lausunnoilta. Kantelijan mukaan Nykänen kertoi haastattelussa esimerkiksi menneensä naimisiin, koska hänelle on maksettu siitä. 

Radio Suomipopin vastaus 19.9.2016

Ohjelmapäällikkö Paula Niska-Vuorinen toteaa, että Matti Nykänen saapui Radio Suomipopin Popstudio-ohjelman vieraaksi puoli tuntia myöhässä. Ohjelmapäällikön mukaan Nykäsen luottotoimittaja Kai Merilä ilmoitti myöhästymisestä juontaja Sami Kuroselle Facebookin kautta. Viestissä ei mainittu sanallakaan Nykäsen humalatilaa. 

Ohjelmapäällikön mukaan Popstudion juontajat Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova ovat kiinni lähetyksessä kello 14-18 ja heillä ei ole on-air -tuottajaa, joka ottaisi vieraat vastaan. Päätoimittaja kertoo, että siinä vaiheessa, kun Nykänen ja Merilä saapuivat paikalle, oli toimittava nopeasti, sillä haastattelu oli jo myöhässä. 

Ohjelmapäällikön mukaan Alexandrova ja Kuronen olivat luvanneet kuuntelijoilleen, että Nykänen on tulossa, joten paine ottaa hänet lähetykseen oli kova. Matti Nykäsen todellinen humalatila paljastui vasta kun lähetys oli jo käynnissä. 

Toinen haastattelupätkä päätettiin ohjelmapäällikön mukaan tehdä Merilän kirjasta, josta oli tarkoitus

puhua alun perin enemmänkin. Sami Kuronen ja Jenni Alexandrova keskeyttivät haastattelun tilanteen mennessä pahempaan suuntaan. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava.

− Lausuma julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa vuodelta 2004 (3420/L/04): ”Julkisen sanan neuvosto on huolissaan siitä, että kilpailu voi johtaa julkisuuden henkilöiden elämäntapojen kuvaamiseen hyvän maun ja kohtuuden rajat ylittävällä tavalla. Media perustelee toimintaansa sillä, että yleisöllä on oikeus tietää julkisen huomion tai ihailun kohteena olleen henkilön synkistäkin elämänvaiheista. Neuvosto kuitenkin tähdentää journalistin ohjetta, jonka mukaan kaikkien ihmisarvoa on kunnioitettava. Sen laiminlyöminen rikkoo hyvää journalistista tapaa, olipa julkaisemiseen muutoin kuinka painavat perusteet tahansa.”

”Median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei.”

http://www.jsn.fi/lausumat/lausuma-julkisuuden-henkiloiden-yksityisyyden-suojaa-koskevassa-asiassa/

Matti Nykänen esiintyi Radio Suomipopin suorassa haastatteluun vahvasti päihtyneenä. Haastattelussa oli tarkoitus esitellä kirjaa, joka sivusi hänen elämäänsä. Haastattelussa käsiteltiin kuitenkin enimmäkseen hänen alkoholinkäyttöään, seksielämäänsä ja raha-asioitaan ja kerrottiin loukkaavia ja varmistamattomia asioita hänestä ja hänen lähipiiristään.

Kantelijan mukaan haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita ja sepitteellistä aineistoa ja haastattelu vahingoitti haastateltavan lähipiiriä ja häntä itseään. 

Ohjelmapäällikkö puolusti haastattelua sillä, että kuulijoille oli luvattu Nykäsen haastattelu eivätkä ohjelman juontajat olleet tietoisia haastateltavan kunnosta ennen kuin hän tuli studioon.

Haastattelun ensimmäinen osa kesti 13 minuuttia. Jo ensi minuuteilla juontajille selvisi haastatellun humalatila, mutta he pyrkivät siirtämään vastuun haastattelun jatkamisesta haastatellulle kysymällä hänen suostumustaan. Viimeistään ensimmäistä haastattelujaksoa seuranneen tauon aikana, jolloin ohjelmassa soitettiin musiikkia, juontajilla olisi ollut mahdollisuus lopettaa haastattelu. He kuitenkin jatkoivat suoraa lähetystä tauon jälkeen. Lisäksi Radio Suomipop julkaisi haastattelun alkuosan videona verkkosivuillaan myöhemmin samana päivänä.

Neuvosto toteaa, että haastattelussa ei voinut erottaa tosiasioita sepitteellisestä aineistosta. Haastateltava saattoi myös loukata lähipiiriään ja yhteistyökumppaneitaan tahtomattaan ja kertoa yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita. Haastateltavan ihmisarvoa ei kunnioitettu, kun hänen annettiin esiintyä suorassa radiolähetyksessä vahvasti päihtyneenä. Erityisen raskauttavana neuvosto pitää sitä, ettei haastattelua keskeytetty edes tauon aikana, ja että radiokanava julkaisi siitä myöhemmin verkkovideon. 

Neuvosto muistuttaa tiedotusvälineitä vuonna 2004 antamastaan julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevasta lausumasta, jonka mukaan ”median kanssa tekemisissä olevat eivät aina ymmärrä mihin kaikkeen he tulevat sitoutuneeksi. Ihmisen harkintakyky oman elämän ja sen tapahtumien julkistamisen suhteen saattaa olla alentunut esimerkiksi kokemattomuuden, sairauden, rasituksen, päihteiden käytön tai muun syyn takia. Tämä korostaa median vastuuta asioista kerrottaessa, olkoonpa siitä sovittu tai ei”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 26 sekä lausumaa julkisuuden henkilöiden yksityisyyden suojaa koskevassa asiassa, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riikka Kaihovaara, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.