6261/SL/16

Vapauttava

Lehti haastatteli uskonnollisen yhteisön työntekijää. Yhteisöön kriittisesti suhtautunut juttu julkaistiin samanaikaisesti Österbottens Tidningissä ja Vasabladetissa.

Kantelu 20.6.2016

Kantelu kohdistuu Österbottens Tidningin verkkosivuillaan 19.6.2016 julkaisemaan juttuun ”Pastorn som väcker känslor”. Jutussa esitellään paikallista perustuvaa Uskon Sana -liikettä ja sen pastorin toimintaa. 

http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/105912

Kantelija toteaa, että hänelle ei kerrottu haastattelusta puhelimitse sovittaessa, ei haastattelutilanteessa eikä sen jälkeen, että juttu julkaistaisiin sekä Osterbotten Tidningissä että Vasabladetissa. 

Kantelija esittää myös muita näkökulmia. Koska seurakunnan pastori on tehnyt asianomistajana lähes saman sisältöisen kantelun 6274/SL/16 samasta jutusta ja on vedonnut osittain samoihin kohtiin Journalistin ohjeissa, tämä kantelu päätettiin ottaa käsittelyyn vain JO kohdan 17 näkökulmasta.

Österbottens Tidningin vastaus 13.9.2016

Kantelun alaisen jutun julkaisuajankohtana Österbottens Tidningin päätoimittajana työskennelleen Sonja Finholmin mukaan juttu ”Pastorn som väcker känslor” julkaistiin sekä Österbottens Tidningissä että Vasabladetissa. Kyseessä oli päätoimittajan mukaan laaja sunnuntaireportaasi, joka julkaistaan aina molemmissa lehdissä.

Päätoimittaja toteaa, että kyseisillä lehdillä on ollut yhteinen toimitus jo yli kymmenen vuoden ajan. ”Suuri osa jutuistamme julkaistaan molemmissa lehdissä. Meidän toimittajiemme tulee aina esitellä itsensä sekä Österbottens Tidningin että Vasabladetin toimittajina.” Päätoimittaja toteaa, että kyseessä olevassa tapauksessa tieto ei ilmeisesti ole mennyt perille. 

Päätoimittajan mukaan jutun kirjoittanut toimittaja kertoi haastateltavalle, että toimituksessa tehtiin laajaa reportaasia seurakunnan toiminnasta. Päätoimittajan mukaan kantelija oli tietoinen siitä, että toimittaja osallistui muun muassa seurakunnan jumalanpalvelukseen ja oli hyväksynyt asian.

Se, että reportaasissa oli myös muiden kommentteja, on päätoimittajan mukaan tavanomaista journalismille. 

Ratkaisu

JO 17: Haastateltavan on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa yhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

Kantelijaa haastateltiin laajaan reportaasiin, jossa kerrottiin seurakunnasta, jonka työntekijä kantelija on. Kantelija sanoo, että hänelle ei kerrottu, että jutussa haastatellaan seurakunnan ulkopuolisia henkilöitä, jotka arvostelevat seurakuntaa. Kantelijan mukaan haastattelutilanteessa ei myöskään kerrottu, että juttu julkaistaan sekä Österbottens Tidningissä että Vasabladetissa.

Kantelija esittää myös muita näkökulmia. Koska seurakunnan pastori on tehnyt asianomistajana lähes saman sisältöisen kantelun 6274/SL/16 samasta jutusta ja on vedonnut osittain samoihin kohtiin Journalistin ohjeissa, tämä kantelu on käsitelty vain JO-kohdan 17 näkökulmasta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli juttu valtakunnallisestikin kiinnostavasta ja kiistanalaisesta aiheesta, josta yleisöllä on oikeus saada tietoa. Eri näkökulmien esille tuominen on median keskeinen ja tavanomainen toimintatapa, joten kantelijalle ei voinut olla yllätys, että juttuun haastateltiin myös seurakuntaan kuulumattomia henkilöitä. 

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että haastateltavalle on kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Neuvosto pitää mahdollisena, että kantelija ei tiennyt Vasabladetin ja Österbottens Tidningin yhteisestä toimituksesta. Yhtä mahdollista on, että toimittaja on kertonut työskentelevänsä molemmille lehdille. Neuvostolla ei ole edellytyksiä ottaa kantaa siihen, mitä haastattelutilanteessa on puhuttu. Neuvosto kuitenkin huomauttaa, että lehtien toimituksellista yhteistyötä ei esitellä esimerkiksi Österbottens Tidningin eikä Vasabladetin verkkosivuilla, mikä olisi luonteva tapa tehdä asia tutuksi yleisölle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Österbottens Tidning ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi ja Niklas Vainio.