6237/SL/16

Vapauttava

Lehti kirjoitti kunnallispolitiikkaan liittyvistä aiheista. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee lehden toimittajana. Myös toimittajan täytyy voida osallistua politiikkaan, eikä osallistuminen voi rajoittaa lehden uutisointia.

Kantelu 3.3.2016

Kantelu kohdistuu Hämeen Sanomissa 7.2.2016 julkaistuun juttuun ”Vaikeinta on pitää suunsa kiinni” ja 17.2.2016 julkaistuun juttuun ”Oikeus vetäytyi linjaamaan yksityisyyttä”. Molempien aiheet liittyvät kunnallispolitiikkaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee lehdessä toimittajana. Sama kantelu kohdistui myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa julkaistuun juttuun, mutta JSN ratkaisee kantelut lehtikohtaisesti.

Kantelijan mukaan Hämeen Sanomien ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten jutuissa rikotaan useita Journalistin ohjeiden kohtia. Hänen mielestään ”tuomion julistamista ei malteta jättää oikeuden tehtäväksi ja vahingonkorvauksetkin langetetaan ennen kuin asiaa on edes tutkittu”. Kantelijan mielestä juttuja ei ole tehty journalistisin perustein, tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti eikä mielipiteitä ole erotettu tosiasioista. 

Kantelija ei kuitenkaan näiltä osin yksilöi eikä osoita, miten Journalistin ohjeita olisi rikottu.  

Kantelu on otettu käsittelyyn vain siltä osin, miten aiheen käsittelyssä on otettu huomioon, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toimii lehdessä toimittajana. Sen osalta neuvosto käsittelee, onko Journalistin ohjeiden kohtia 4 ja 6 rikottu. 

 

Hämeen Sanomien vastaus

Hämeen Sanomien päätoimittaja Pauli Uusi-Kilposen mukaan Hämeen Sanomat on ollut erityisen tarkkoina sen suhteen, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki saa etua siitä, että hän on Hämeen Sanomien toimittaja. 

Hänen mukaansa 7.2.2016 Hämeen Sanomissa julkaistu juttu ei millään muotoa liity Kiemunkiin ja 17.2.2016 julkaistu uutinen kunnianloukkausoikeudenkäynnistä on toteava ja neutraali, eikä sinänsä ota kantaa oikeusprosessiin, jossa puitiin perussuomalaisten valtuutetun Lulu Ranteen nostamaa kunnianloukkaussyytettä Iisakki Kiemunkia, Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia ja Hämeen Kaikua vastaan.

Päätoimittaja toteaa seuraavasti: ”Kustantaja on varautunut tähän jo ennalta. Sitä todistaa edellä mainittujen artikkelien neutraali ja tasapuolinen toteutustapa.”

 

 Ratkaisu

 

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan. 

 

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Hämeen Sanomat julkaisi kaksi juttua, jotka liittyvät kunnallispolitiikkaan. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee lehdessä toimittajana. 

7.2.2016 julkaistussa jutussa valtuuston puheenjohtajaa ei mainita lainkaan. 17.2.2016 julkaistu juttu käsitteli oikeudenkäyntiä, jossa hän oli syytettynä samoin kuin Hämeen Sanomien kanssa samaan lehtikonserniin kuuluvan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten päätoimittaja. Jutun lopussa mainittiin asianmukaisesti, että Hämeen Sanomat ja Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset kuuluvat samaan konserniin. Siinä ei kuitenkaan mainittu, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee lehdessä toimittajana.

Kantelijan mukaan toimittajalla oli ainakin toisessa jutussa kaksoisrooli. Näin ei kuitenkaan ollut, sillä Julkisen sanan neuvoston tulkintojen mukaan toimittajan kaksoisroolista on kyse ainoastaan silloin, kun hän käsittelee omissa jutuissaan aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus. Hämeen Sanomat on rajannut, ettei valtuuston puheenjohtajana toimiva toimittaja osallistu kunnallispolitiikan uutisointiin.  

Poliittiseen toimintaan osallistuminen on perusoikeus, jota ei voida journalistien osalta rajoittaa. Tiedotusvälineiden tehtävä on käsitellä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, vaikka sen toimittajat olisivat poliittisesti aktiivisia. Tällöin tiedotusvälineen on kuitenkin huolehdittava, että journalisti ei käytä asemaansa väärin. Käsiteltäessä omalle tiedotusvälineelle merkittäviä asioita asiayhteys on tuotava selväksi yleisölle.  

Hämeen Sanomissa tämä on pyritty ehkäisemään siten, että kyseinen toimittaja ei kirjoita kunnallispolitiikasta. Toisessa jutussa kyseessä oli sekä häneen että samaan lehtikonserniin kuuluvan lehden päätoimittajaan kohdistuva oikeudenkäynti, jolloin lukijoille olisi ollut hyvä tehdä selväksi valtuuston puheenjohtajan työsuhde lehdessä. Asiayhteyden merkitsemistä koskeva Journalistin ohjeiden kohta ei kuitenkaan ole ehdoton, ja toimittaja esiintyi jutussa yksinomaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana.

 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Hannu Helineva, Liina Matveinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Juha Honkonen.