6221/SL/16

Langettava

Lehti kertoi jutussaan alkoholistin perheenjäsenen kokemuksista. Haastateltava ei esiintynyt koko nimellään, mutta hän oli paikkakunnalla tunnistettavissa. Jutussa julkaistiin arkaluontoisia asioita hänen läheisistään ilman heidän lupaansa. 

Kantelu 13.5.2016

Kantelu kohdistuu Kouvolan Sanomissa 16.4.2016 julkaistuun juttuun ”Läheinen kärsii aina”. Kantelijan mukaan jutussa on rikottu Journalistin ohjeiden kohtia 14 ja 27.

Kantelija on jutussa haastateltu henkilö. Hän kertoo suostuneensa haastatteluun sillä ehdolla, että juttu julkaistaan nimettömänä. Hän kertoo tulleensa tunnistetuksi jutusta, koska siinä kerrottiin tarkkoja tietoja muun muassa hänen iästään, asuinpaikastaan ja ammatistaan. Jutun aihe oli arkaluontoinen ja kantelija kertoo, että jutusta on seurannut raskas prosessi hänelle ja hänen läheisilleen. 

Haastateltava kertoo toimittajan soittaneen hänelle ja tehneen haastattelun puhelimitse. Hän kertoo seuraavasti: ”Minua ei ohjeistettu etukäteen mitenkään eikä minulle esim. ehdotettu, että olisin saanut itse lukea haastattelun ennen julkaisua. Kerroin haastattelun alussa, että olen suostunut tähän, koska tarinani tulee lehteen nimettömänä.”

 

Kouvolan Sanomien vastaus 21.6.2016

Päätoimittaja Petri Karjalainen kertoo, että Kouvolan Sanomissa julkaistiin 16. huhtikuuta 2016 juttukokonaisuus, jossa ennakoitiin Kouvolassa järjestettäviä AA-kerhon ja Al-Anon-järjestön kevätpäiviä. Kokonaisuuden pääjutussa haastateltiin AA-kerhon jäsentä ja lyhyessä kainalojutussa alkoholistien omaisille tarkoitetun Al-Anon-ryhmän jäsentä.

Päätoimittajan mukaan alkoholismi on yhteiskunnallisesti merkittävä ilmiö, ja se kiinnostaa aiheena laajasti. Aiheesta uutisoitaessa on syytä päästää ääneen myös alkoholistien omaiset.

Al-Anonin edustajan haastattelua ehdotti toimitukselle AA-kerhon edustaja, ja tätä kautta toimitus myös sai Al-Anoniin kuuluvan haastateltavan eli kantelijan yhteystiedot.

Päätoimittaja mukaan kantelija tiesi, että häntä haastatellaan lehtijuttua varten. Juttua tehnyt toimittaja kysyi erikseen haastattelun aikana, miten häntä kuvaillaan. Tätä toivetta noudatettiin.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli tuonut haastattelun aikana esiin myös mahdollisuuden, että voisi joskus kertoa kokemuksistaan alkoholistin läheisenä omalla nimellään ja kasvoillaan. Tarkkaa asuinpaikkaa ei kerrottu, vaan puhuttiin Kouvolasta. Kouvola muodostuu useista taajamista ja kylistä. Jutun perusteella haastateltava ei ole päätoimittajan mukaan tunnistettavissa.

Päätoimittajan mukaan juttukokonaisuuden tehnyt toimittaja pyrki huolehtimaan haastateltavien yksityiselämän suojasta.

Myös jutun kirjoittanut toimittaja toimitti päätoimittajan kautta vastauksensa JSN:lle. 

Toimittajan vastauksen mukaan hän soitti haastateltavalle ja kertoi, minkälaisesta jutusta oli kyse. Hän sanoo kysyneensä haastateltavalta, miten häntä jutussa kuvaillaan ja toimineensa sen mukaan.

Haastateltava kertoi hyvin avoimesti tarinansa. Toimittaja sanoo lyhentäneensä sitä reilusti, koska tilaa oli niukasti. Haastateltava ei missään vaiheessa kieltänyt käyttämästä jutussa alaa, jolla työskenteli tai läheistensä alkoholismiin liittyviä yksityiskohtia.

Haastattelun loppupuolella haastateltava kertoi katsoneensa dokumenttiohjelmia vastaavassa tilanteissa olevista alkoholistien omaisista. Hän sanoi, että voisi joskus harkita esiintyvänsä omalla nimellään ja kasvoillaan jossakin ohjelmassa ja kertoa tarinansa. Toimittaja ehdotti, että lehti voisi joskus tehdä hänestä juttua esimerkiksi sunnuntaihenkilöksi. Haastateltava oli todennut, että ei se mikään mahdoton ajatus olisi.

Toimittaja sanoo, että haastateltava ei missään kohtaa haastattelua tuonut esiin, mitä kohtia ei saisi laittaa lehteen, joten toimittaja ymmärsi, että haastateltava käsitti myös niiden päätyvän lehteen. Haastateltava ei pyytänyt juttua etukäteen nähtäväksi eikä toimittaja sitä lähettänyt.

 

Ratkaisu

JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu. 

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Kouvolan Sanomat julkaisi jutun, joka käsitteli kantelijan kokemuksia alkoholistin läheisenä. Haastattelu oli sovittu alkoholistien läheisille suunnatun tapahtuman järjestäjän kautta. 

Haastateltava suostui juttuun, koska käsitti esiintyvänsä jutussa anonyymina. Jutussa oli kuitenkin niin paljon tunnistetietoja, että hän ja hänen läheisensä olivat tunnistettavissa ainakin lähipiirissä. Tunnistetietojen runsaus saattoi johtua väärinkäsityksestä. Toimittaja koki noudattaneensa tunnistetietojen kertomisessa haastateltavan toiveita. 

Haastattelu oli sovittu tapahtuman järjestäjän kautta, kyseessä oli anonyymisyyteen perustuvan vertaistukijärjestön jäsen ja kyse oli erityisen arkaluonteisista asioista. Näistä syistä toimittajan olisi pitänyt noudattaa erityistä huolellisuutta haastateltavan oikeuksien kertomisessa haastateltavalle.

Samoista syistä haastateltavan ja hänen läheistensä tunnistettavuuteen johtavien tietojen julkaisemista olisi tullut harkita erityisen huolella, vaikka haastateltava toi itse tiedot esiin haastattelussa. Vastuuta tietojen julkaisemisesta ei voi siirtää toimituksesta haastateltavalle.

Lehti ei myöskään olisi saanut julkaista kantelijan läheisten elämään liittyviä erityisen arkaluonteisia tietoja ilman heidän suostumustaan, koska he olivat jutusta paikkakunnalla tunnistettavissa. Heidän osaltaan kyseessä oli asianomistajakantelu. Yksi heistä antoi JSN:n tiedustelun jälkeen kirjallisen suostumuksensa kantelulle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kouvolan Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Liina Matveinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Juha Honkonen.