5989/SL/15

Vapauttava

Lehti julkaisi verkkosivustollaan uutisen, joka käsitteli maahanmuuttokriittistä mielenosoitusta. Uutisen videossa esitettiin seitsemän erillistä muutaman sekunnin yleiskuvaa mielenosoituksesta. Yhdessä kuvassa kantelija istui hattu päässään. Videon taustaäänenä oli kansallislaulu.


Kantelu 27.10.2015

Kantelijan mukaan Iltalehden Rajat kiinni-mielenosoituksesta julkaisema uutisvideo on tarkoituksenhakuinen manipulaatio, jonka tarkoituksena on osoittaa kantelijan kehno tuntemus yleisistä käytöstavoista.  

Video alkaa yleiskuvauksella mielenosoituksen ympäristöstä ja mielenosoittajista kyltteineen. Kantelijaa kuvataan videolla istumassa hattu päässä puiston penkillä Suomen kansallislaulun soidessa taustalla. Kantelijan mukaan kyseinen kohta videosta on kuvattu ennen tilaisuuden alkua ja kansallislaulu on editoitu videon taustalle myöhemmin. Kantelijan mielestä videossa on käytetty kuvaa ja ääntä harhaanjohtavasti, eikä lehti ole videossa pyrkinyt totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

Iltalehden vastaus 16.11.2015

Päätoimittaja Petri Hakalan mukaan videon alkuosassa kuullaan mielenosoituksessa laulettu kansallislaulu, jonka kesto on leikattu 20 sekuntiin. 20 sekunnin aikana esitetään kuvituksena seitsemän erillistä muutaman sekunnin mittaista yleiskuvaa mielenosoituksen ympäristöstä. Päätoimittaja pitää kuvan ja äänen leikkaamista ja käyttöä ajallisesti limittäin perinteisenä videon editointikeinona, jota käytetään tarinan ilmaisussa käytännössä kaikessa tv-tekemisessä.  

Päätoimittajan mukaan lopputuloksena syntyneen videon yleiskuvituksessa näkyy julkisella paikalla mielenosoituksessa olevia henkilöitä sekä heidän kannattelemiaan kylttejä. Video ei osoittele ketään yksittäistä henkilöä tai väkijoukkoa, eikä siinä oteta kantaa kenenkään käytöstapoihin. Videon pääosa kansallislaulun jälkeen sisältää mielenosoitukseen osallistuneiden haastattelun, jossa kerrotaan heidän mielipiteensä mielenosoituksen aiheesta. Artikkelin tekstiosuudessa asiaa käsitellään lisähaastatteluilla, joissa tuodaan erilaiset näkemykset tasapuolisesti esiin. Mainituilla perusteilla päätoimittaja katsoo, että lehti on noudattanut hyvää lehtimiestapaa.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.  

Iltalehti julkaisi verkkosivustollaan uutisen Lahdessa järjestetystä Rajat kiinni-mielenosoituksesta. Uutiseen sisältyi video, jossa kuvattiin ja haastateltiin mielenosoitukseen osallistuneita henkilöitä.  

Videon alkuosassa esitettiin seitsemän erillistä yleiskuvaa mielenosoittajista kyltteineen Suomen kansallislaulun soidessa taustalla. Yhdessä kuvassa kantelija vilahti pari sekuntia kuvan alareunassa. Kun videokuvan pysäyttää, voi tarkkaan katsoen havaita, että kantelijalla on hattu päässään. Kantelijan mielestä kyseessä on tarkoitushakuinen manipulaatio, jolla haluttiin osoittaa tapahtuman, että tapahtuman osanottajat eivät osaa käyttäytyä. Kyseessä oli kuitenkin tavanomainen ja tunnistettava videotekniikka, jossa erillisiä kuvia yhdistellään siten, että taustalla on yhtenäinen ääninauha.  

Video on kuvattu julkisella paikalla. Lehdellä on oikeus editoida käyttämäänsä videomateriaalia, eikä se ole käyttänyt kuvaa tai ääntä harhaanjohtavasti.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.  

Ratkaisun teki puheenjohtaja Elina Grundström

3.3.2016