5917/SL/15

Langettava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin kantelijan hallinto-oikeudelle tekemää valitusta. Kirjoituksessa tuotiin asiaankuulumattomasti esille kantelijan uskonnollinen vakaumus. 

Kantelu 10.8.2015

Kantelijan mielestä lehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessa on loukattu hänen yksityisyydensuojaansa, kun siinä on tuotu esille hänen uskonnollinen taustansa. Kantelijan mukaan kaikilla on uskonnonvapaus, eikä uskonto kuulu politiikkaan millään tavalla. 

Kantelija pitää asiattomana myös mielipidekirjoituksen väitettä, jonka mukaan hänen toimintansa aiheuttaa lukiolaisille kärsimystä ja huomattavaa taloudellista vahinkoa kaupungille. Uutisointi on aiheuttanut haittaa sekä kantelijalle henkilökohtaisesti että hänen yritykselleen. 

Sisä-Suomen Lehden vastaus 26.8.2015

Kantelija on tehnyt hallinto-oikeudelle valituksen koskien lukion kaavoittamista. Hallinto-oikeus totesi valituksen aiheettomaksi. Päätoimittajan mielestä hän käy kaavoitusta vastaan yhden miehen sotaa, jonka seurauksena lukion rakentamisen viivästymisestä seuraa kaupungille huomattavia kustannuksia.

Päätoimittaja katsoo, että lehti ei ole syyllistynyt yksityisyydensuojan tai muunkaan hyvän journalistisen tavan rikkomiseen.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Mielipidekirjoituksessa kritisoidaan kantelijan hallinto-oikeudelle tekemää valitusta voimakkaasti, mutta kantelija ei ole pyytänyt vastineoikeutta eikä kritiikki ole asettanut häntä niin kielteisen julkisuuden kohteeksi, ettei edes vastine olisi auttanut.

Kantelijan uskonnollista taustaa käsitellään esimerkiksi seuraavasti:

”Erityisen pahalta tuntuu se, että leimaat toimillasi sekä Äänekosken Rauhanyhdistyksen että mämmeläiset. – – En millään usko, että te monet hyvät lestadiolaistuttavani, ajettuanne asuntovaunuinenne Vaasan suviseuroilta kylillemme, haluatte olla NN:n mukana tekemässä vahinkoa niin nykyisille kuin tuleville lukiolaisille, tai tuottamassa mahdollisia miljoonakuluja kaupungille.”

Neuvoston mielestä mielipidekirjoitus käsittelee kantelijan uskonnollista vakaumusta niin asiaankuulumattomasti ja halventavasti, että se rikkoo Journalistin ohjeiden kohtaa 26. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sisä-Suomen Lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.