5776/YLE/15

Langettava

Yle Oulu uutisoi netissä virheellisesti Pudasjärven kaupunginhallituksen päätöksen kiistellyssä Kollaja-hankkeessa. Uutinen julkaistiin useita tunteja ennen kuin kokous oli pidetty. Juttua korjattiin monta kertaa, mutta korjauksista kerrottiin yleisölle puutteellisesti.

Kantelut 11.3.2015

Kantelut kohdistuvat Yle.fi Oulu -nettisivulla 10.3.2015 klo 8:08 julkaistuun uutiseen Pudasjärven kaupunginhallituksen kokouksesta, joka todellisuudessa alkoi vasta iltapäivällä. Jutun otsikko oli ”Pudasjärvi näyttää vihreää valoa Kollaja-hankkeelle”.

Ennakkoon tehdyssä uutisessa kerrottiin, että kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen kiistanalaisessa asiassa. Jutusta on tehty kaksi kantelua, joissa vedotaan Journalistin ohjeiden useisiin kohtiin. Kantelussa A mainitaan kohdat 1 ja 8, B-kantelussa vedotaan niiden lisäksi Journalistin ohjeiden kohtiin 3, 4, 8, 12, 15 ja 20.

Kantelija B huomautti asiasta lähettämällä sähköpostiviestin ja korjauspyynnön jutun kirjoittaneelle toimittajalle samana päivänä ennen kokousta. Korjausta ei tehty. Molemmat kantelijat huomasivat 11.3. noin klo 11, että kantelun otsikko oli muutettu muotoon ”Pudasjärvi näyttämässä vihreää valoa Kollaja-hankkeelle”. Muita korjauksia ei kantelijan mukaan ollut tehty vaikka kaupunginhallituksen päätös oli jo tiedossa. Toisin kuin uutisessa kerrottiin, Pudasjärven kaupunginjohtajan esitys Kollaja-hankkeen hyväksymisestä hylättiin kaupunginhallituksen kokouksessa äänin 6-4.

Kantelija B:n mukaan kyseessä on erittäin seurattu asia, josta muodostui lukijoille virheellinen käsitys. Molemmat kantelijat epäilevät, että uutisen sisältöön on vaikuttanut joku muu kuin sen kirjoittanut toimittaja ja toimittajaa on voitu houkutella uutisointiin väärin perustein. Tarkoituksena on kantelijoiden mukaan voinut olla päätöksenteon ohjailu. Kantelija B:n mukaan Kollaja-hanketta ajavalle voimayhtiölle olisi voinut olla etua uutisen asenteellisesta sisällöstä. Molempien kantelijoiden mukaan uutisointi ei ole ollut totuudenmukaista, sillä uutisessa puhutaan kaupungin kannanotosta, vaikka kyseessä on PVO-vesivoima OY:n ja Pudasjärven kaupungin työryhmän raportti. Kantelijan mukaan tietolähteisiin ei ole tässä kiistanalaisen, pitkään jatkuneen tilanteen uutisoinnissa suhtauduttu kriittisesti. Kantelija A huomauttaa, että uutisessa ei mainita tietolähdettä, eikä uutisen sisältöä perusteltu mitenkään. Kantelija huomauttaa myös, että jutun otsikko oli ja pysyi harhaanjohtavana, eikä toimitus korjannut virhettä ennen eikä jälkeen kaupunginhallituksen kokouksen.

Yleisradion vastaus 22.4.2015

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen myöntää vastauksessaan, että kantelijat ovat oikeassa, että Yle Oulun verkkosivuilla julkaistussa uutisessa on ollut virheellinen tieto. Päätoimittajan mukaan toimittaja uutisoi kaupunginhallituksen esityslistalla olleen esityksen päätöksenä Inhimillisen erehdyksen vuoksi.

Päätoimittajan mukaan toimittaja oli virheellisesti tulkinnut kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan tekstin kaupunginhallituksen päätökseksi, vaikka kyseessä oli kokoukselle tehty pohjaesitys. ”Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Pudasjärven kaupunki lausuisi kantanaan Kollaja-hankkeeseen: Pudasjärven kaupunki suhtautuu myönteisesti Kollaja-hankkeen toteuttamiseen nyt esitetyssä muodossaan seuraavin loppuraportissa tarkemmin kuvatuin ehdoin.”

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan toisin kuin esityslistaan muotoiltu esitys oli.

Päätoimittajan muistuttaa, että Kollajan allashanke on ollut julkisessa keskustelussa jo vuodesta 1959 lähtien. Hanke on herättänyt alusta lähtien voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Yleisradion Oulun toimitus on uutisoinut aiheeseen liittyen eri osapuolten näkemyksiä koko olemassaolonsa ajan. Toimitus on kaikkina vuosina raportoinut hankkeesta puolueettomasti ja eri osapuolia kuullen. Päätoimittajan mukaan tässä vuosikymmenten puolueettoman uutisoinnin ketjussa yksittäinen valitettava, mutta inhimillinen virhe ei voi olla osoitus toimituksen pyrkimyksestä vaikuttaa päätöksentekoon.

Ennen kokousta julkaistun uutisen ”Pudasjärvi näyttää vihreää valoa Kollaja-hankkeelle” alkuperäinen sisältö todistaa pahoiteltavan, mutta inhimillisen erehdyksen uutisoinnin taustalta. Ennen kaupunginhallituksen kokousta virheellinen uutisointimme kertoi virheellisesti päätöksenteon jo tapahtuneen. Päätoimittajan mukaan siinäkään mielessä uutisen ei voi missään mielessä tulkita pyrkineen ohjaamaan päätöksentekoa.

Toimituksen saatua tiedon virheestä ja samalla kaupunginhallituksen päätöksestä, päätös uutisoitiin välittömästi normaaliin tapaan uutena, näyttävästi esiin nostettuna verkkojulkaisuna otsikolla ”Pudasjärven kaupunginhallitus äänesti Kollajaa vastaan”. Uudet vaiheet kerrottiin siis uusissa julkaisuissa.

Uusien uutisjulkaisujen lisäksi kantelun kohteena oleva uutinen korjattiin virheen tultua toimituksen tietoon. Kaupunginhallituksen päätökset korjattiin hallitukselle tehdyiksi esityksiksi. Samoin uudet käänteet lisättiin linkiksi kantelun kohteena olevaan uutiseen.

Kantelun kohteena olevan uutisen ensimmäinen otsikkokorjaus muodosta ”Pudasjärvi näyttää vihreää valoa Kollaja-hankkeelle” muotoon ”Pudasjärvi näyttämässä vihreää valoa Kollaja-hankkeelle” viittasi siis korjattuun sisältöön, jossa päätökset korjattiin kaupunginhallituksen pohjaesityksiksi.

Päätoimittaja kertoo, että vaikka kantelun kohteena oleva uutinen ei uusien käänteiden vuoksi ollut enää relevantti eikä uusista käänteistä tehtyihin uusiin uutisiin verrattuna enää yleisön kiinnostuksen kohteena, toimitus piti vanhentuneen uutisen korjattua ensimmäistä otsikkoa kömpelönä. Siksi otsikko korjattiin vielä muotoon ”Kiistelty Kollaja-hanke kaupunginhallituksen käsittelyyn”.

Päätoimittajan mukaan yleisölle on kerrottu virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. Korjaukset on kirjattu uutisen lopussa. Lisäksi Yle Oulu on julkaissut verkkojulkaisun kaupunginhallituksen päätöksestä, johon alkuperäisen uutisen linkki johtaa.

Päätoimittaja pahoittelee virheitä ja jatkaa, että verkossa tehtävien virheiden korjaaminen on osin hyvin haastavaa. ”Korjasimme tekemämme virheet julkaisun aikaiseen oikeaan tilanteeseen.
Tämän lisäksi julkaisimme uudet käänteet uusina julkaisuina. ”

Yle myöntää uutisoinnin alkuvaiheessa tapahtuneen virheen, mutta kiistää jyrkästi kantelijoiden väitteet siitä, että uutisoinnilla olisi haluttu vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon.

Yleisradio toivoo päätoimittajan mukaan, että JSN pohtisi tarkemmin miten verkossa julkaistu virheellinen tieto tulee korjata. Päätoimittajan mukaan erityisen hankalaksi tilanteen teki se, että virheellinen tieto oli korjausvaiheessa jo vanhentunut. ”Toivomme, että neuvosto linjaa, onko toimitusten muutettava uusien käänteiden vuoksi vanhentuneet uutiset uusilla tiedoilla. Nykytilanteessa lähes jokainen tiedotusväline säilyttää alkuperäiset uutiset ja tekee uusien tietojen pohjalta kokonaan uudet julkaisut.”

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 3: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Yle.fi Oulu julkaisi 10.3.2015 jutun, jossa väitettiin, että Pudasjärven kaupunginhallitus puoltaa kiisteltyä Kollaja-hanketta. Juttu julkaistiin netissä ennen kuin kaupunginhallitus oli edes kokoontunut. Kantelija pyysi jutun korjausta ennen kaupunginhallituksen kokousta mutta Yle.fi ei tehnyt niin. Yle ei korjannut uutista edes kokouksen jälkeen, jolloin oikea päätös olisi ollut tiedossa.

Yle muutti alkuperäisen Kollaja-uutisensa otsikkoa seuraavina päivinä kaksi kertaa. Otsikkomuutoksista kerrottiin lukijoille. Myös jutun sisältöä käsiteltiin, mutta miten ja milloin, sitä Yle ei tehnyt selväksi lukijoille. Alkuperäisen jutun linkki ei johda Ylen uuteen 11.3.2015 julkaisemaan uutiseen Pudasjärven kaupunginhallituksen todellisesta päätöksestä.

Journalistin ohjeiden kohta 20 edellyttää, että toimitus julkaisee kokonaan uuden jutun, jos jutussa on useita asiavirheitä. Yle.fi Oulun laatima uusi juttu ei korjannut tapahtunutta vahinkoa, koska siinä ei selkeästi kerrottu, mitkä virheelliset tiedot Yle halusi korjata. Uutta ja virheellistä juttua ei myöskään linkitetty toisiinsa selkeästi, kuten olisi pitänyt tehdä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä Journalistin ohjeiden kohta virheiden korjauksesta on selkeä ja sitä on helppo noudattaa, jos ohjeet ovat toimitusten tiedossa ja osa niiden työprosessia. Toimituksen johdon tehtävänä on pitää huoli siitä, että Journalistin ohjeet hallitaan käytännön toimitustyössä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Heikki Kuutti, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.