5509/SL/14

Vapauttava

Lehden julkaisemassa nettijutussa väitettiin tunnetun henkilön avautuneen radio-ohjelmassa 12 vuotta sitten tapahtuneesta avioerostaan toisesta tunnetusta henkilöstä. Radio-ohjelmassa ei kuitenkaan mainittu eron toisen osapuolen nimeä eikä muutenkaan väitetty että kyseessä olisi ollut kyseinen ero. Lehti poisti kantelijan kommentin nettijutun kommenttilaatikosta.

Kantelu 21.5.2014

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien nettisivullaan 20.5.2014 klo 20.36 julkaisemaan juttuun, jossa väitettiin tunnetun henkilön avautuneen samana aamuna radio-ohjelmassa avioerostaan. http://m.iltasanomat.fi/viihde/art-1288691181117.html

Juttu oli otsikoitu: ”Yle: Satu Silvo avautuu hänen ja Heikki Kinnusen avioliitosta – ’Meidän olisi pitänyt erota aikoja sitten’.” Lehti siteerasi jutussaan myös 11 ja 12 vuotta aikaisemmin kyseisiltä henkilöiltä saamiaan kommentteja avioerosta.

Kantelija kiistää puhuneensa radio-ohjelmassa entisestä puolisostaan ja kertoo kirjoittaneensa itseään koskevan nettiuutisen keskustelupalstalle oman kommenttinsa, jota lehti ei suostunut julkaisemaan.

Ilta-Sanomien vastaus 16.6.2014

Päätoimittaja Tapio Sadeojan vastauksen mukaan kantelija on vuosikymmeniä puhunut avoimesti yksityiselämästään tiedotusvälineissä. Päätoimittajan mukaan lehti siteerasi Ylen haastattelua ja mainitsi Kinnusen nimen sen yhteydessä, koska ”hän on ainoa henkilö, jonka kanssa kantelijalla on ollut 18-vuotinen suhde ja josta tämä on eronnut”.

Kantelijan yhteydenottoa lehteen päätoimittaja kuvailee seuraavasti: Samana iltana kantelija soitti Ilta-Sanomien toimitukseen ja purki pahaa mieltään jutusta. Puhelun otti vastaan uutispäällikkö. Kantelijan mielestä häntä oli tulkittu ja siteerattu jutussa väärin. Puhelun aikana uutispäällikkö kysyi kantelijalta usean läsnäolijan kuullen, onko jutussa virhe, ja jos on, niin mitä kantelija haluaa sille tehtävän. Kantelija ei osoittanut päätoimittajan mukaan jutusta minkäänlaista virhettä tai vaatinut minkäänlaista korjausta juttuun. Siihenkään kantelija ei ollut vastannut, kun uutispäällikkö oli kysynyt, kenestä oli kysymys, jos ei kerran entisestä puolisosta.

Päätoimittajan mukaan ei ole kysymys erittäin kielteisestä julkisuudesta, koska jutussa siteerattiin vain kantelijan omia sanoja. Kantelija ei ole myöskään tarttunut hänelle tarjottuun mahdollisuuteen esittää oman kommenttinsa. Kantelija kirjoitti sen jälkeen kommenttinsa jutun keskustelupalstalle. Päätoimittajan mukaan lehti ei voinut julkaista sitä, koska siinä syytettiin lehteä törkeästä ja loukkaavasta toiminnasta.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 22: Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Lehti kertoi, että kantelija oli avautunut vuorovaikutustaitoja käsitelleessä radio-ohjelmassa avioerostaan. Väitteen todisteeksi jutussa julkaistiin muunneltu sitaatti kantelijan aamuisesta radioesiintymisestä. Juttuun oli kaivettu lisäkommentit molemmilta eron osapuolilta lehden arkistosta 11 ja 12 vuoden takaa. Kantelija ei halunnut juttuun kommenttiaan, koska ei ollut omasta mielestään puhunut radio-ohjelmassa vuosien takaisesta avioerostaan. Kantelija kirjoitti kuitenkin myöhemmin kommenttinsa nettijutun keskustelupalstalle. Lehti ei julkaissut sitä. 

Lehden uutinen radio-ohjelmasta oli sikäli virheellinen, ettei kantelija ollut puhunut nimeltä mainiten erosta entisestä puolisostaan. Lehti oli tulkinnut hänen tarkoittaneen entistä puolisoaan ja muokannut kantelijan sanomaa mieleisellään tavalla. Lehti perusti tulkintansa siihen, että kantelija viittasi radio-ohjelmassa 18 vuoden jaksoon elämässään.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehden tulkinta kantelijan kommentista radio-ohjelmassa on mahdollinen, koska kantelija on ollut pitkässä liitossa kyseisen henkilön kanssa ja eronnut hänestä. Tätä tukee myös se, että kantelija ei ole pyytänyt virheen korjaamista. Lisäksi neuvosto toteaa, että kantelija on näkyvä henkilö, joka joutuu asemansa vuoksi hyväksymään myös itseensä kohdistuvaa, negatiiviseksi kokemaansa  julkisuutta.

Neuvosto pitää sen sijaan erikoisena sitä, ettei lehti voinut julkaista kantelijan myöhemmin tarjoamaa kommenttia, vaikka lehti oli sellaista pyytänyt häneltä kahteen kertaan. Vaikka kyse ei ollut vastineesta, tekstin olisi voinut muokata yhdessä kantelijan kanssa julkaisukelpoiseksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Jussi Lankinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.