5388/SL/13

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös ihmisarvon kunnioittamista koskevassa asiassa. Uskonnollista taustaa ei kerrottu käräjäoikeuden tuomion yhteydessä halventavasti tai asiaankuulumattomasti.

Kantelu 16.12.2013

Kantelu kohdistuu Iltalehden 15.12.2013 julkaisemaan juttuun ”Isä tuomittiin sakkoihin perheenjäsenten pahoinpitelyistä”. Kantelijan mukaan uutisessa tuotiin asiaankuulumattomasti esille tuomitun isän uskonnollinen tausta.

Iltalehden vastaus 17.1.2014

Päätoimittaja Kari Kivelä kertoo vastauksessaan, että Iltalehden mielestä tuomitun isän uskonnollisen taustan esiintuominen uutisoinnissa on ollut perusteltua. Pahoinpitelyn kohteeksi joutunut perheen vanhin tytär on kertonut oikeudenkäynnissä suhteensa isään huonontuneen sen jälkeen, kun tytär erosi esikoislestadiolaisista. Tytär on kertonut, että häntä nimiteltiin eroamisen jälkeen ”mustaksi lampaaksi”. Kivelän mukaan uutisoinnissa on ollut perusteltua tuoda esiin uhrin kertomuksen, josta uskonnollinen taustakin käy ilmi, koska pahoinpitelyt ovat tapahtuneet uhrin eron jälkeen.

Kivelä mainitsee, että pahoinpitelyt ovat tapahtuneet neljän vuoden aikana. Neljän lapsen pahoinpitelyn lisäksi miehen todettiin pahoinpidelleen vaimoaan. Kivelä perustelee vastauksessaan uskonnollisen taustan mainitsemista sillä, että julkisuudessa on viime vuosien kuluessa tuotu esiin tapauksia, jossa lestadiolainen tausta on vaikuttanut myös siihen, kuinka nopeasti perhepiirissä tapahtuneita rikosepäilyjä on saatettu viranomaiskäsittelyyn.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti (JO 26).

Iltalehti kertoi verkkosivuillaan lestadiolaisen miehen saamasta tuomiosta. Hän oli kohdistanut fyysistä väkivaltaa entiseen vaimoonsa ja neljään lapseensa, jotka olivat kaikki tekohetkellä alle 15-vuotiaita. Vanhin tytär kertoi oikeudessa välien isäänsä huonontuneen sen jälkeen, kun hän oli eronnut esikoislestadiolaisista. Mies tuomittiin 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja 450 euron suuruisiin sakkoihin sekä maksamaan vahingonkorvauksia lapsilleen.

Uutisen mukaan pahoinpitelyn yhtenä syynä oli tyttären eroaminen lestadiolaisyhteisöstä. Lestadiolaisten tekemiin rikoksiin on kiinnitetty tiedotusvälineissä huomiota silloin, kun ne ovat liittyneet uskonnolliseen vakaumukseen. Uskonnollisen taustan mainitsemisella on ollut JSN:n mielestä näissä yhteyksissä yhteiskunnallista merkitystä. Iltalehdellä oli perusteita mainita tuomitun uskonnollinen tausta, koska se oli rikoksen yksi motiivi. Juttu ei sisältänyt halventavaa henkilökohtaista arvostelua. Lehti ei nostanut esiin tuomitun uskonnollista vakaumusta asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Anssi Halmesvirta, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.